1321496628114

Українська мова. Тестовi завдання. 5–11 класи. («Академія»)

90,00 грн.

Гуйванюк Н. В.

Видання 3-тє, стереотипне

Тип видання — навчальний посібник
Рік видання — 2015
Обсяг — 504 стор.
Формат — 150×220 мм (60х90/16)
Оправа — 7 (тверда, ламінована)

Поділитися:   

Анотація

За багато років цей посібник здобув особливу популярність серед учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Теперішнє його видання підготовлене з урахуванням досвіду використання і надісланих авторам різноманітних порад. Матеріал відповідає чинним Програмам з української мови і рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Він охоплює теоретичні і практичні аспекти основних розділів курсу сучасної української мови і передбачає різні за функціональним призначенням тестові завдання, які можуть бути використані на уроках, під час самостійної роботи учнів, при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів. Прислужиться вчителям-філологам і всім зацікавленим у розвитку власної мовної компетентності.

Зміст

У навчальному процесі і за крок до зовнішнього незалежного оцінювання

Фонетика. Орфографія

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Звуки мови
Орфографія

Лексикологія. Фразеологія

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Лексичне значення слова. Групи слів за значенням
Лексика української мови за походженням і вживанням
Фразеологізми

Будова слова і словотвір

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Значущі частини слова
Способи словотворення

Морфологія

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Самостійні частини мови
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
Неособові форми дієслова
Прислівник
Службові частини мови

Синтаксис. Пунктуація

Синтаксис
Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Пунктуація
Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Словосполучення. Типи підрядного зв’язку
Просте речення. Головні члени речення
Другорядні члени речення
Односкладне речення
Просте ускладнене речення
Складне речення. Складносурядне речення. Складне безсполучникове речення
Складнопідрядне речення
Складна синтаксична конструкція
Розділові знаки у простому і складному реченнях

Зв’язне мовлення

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика
Лінгвістика тексту

Сітки правильних відповідей

Уривок із посібника («Українська мова. Тестові завдання. 5—11 класи» за редакцією Н. В. Гуйванюк) надано виключно для ознайомлення.
Копіювання будь-якої частини без погодження з видавництвами заборонено.

Звуки мови Програма 1

Картка № 1

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. Працювати, життя, хазяїн, монета, година.
2. Поличка, сила, рік, струна, смужка.
3. Сказати, полотно, сон, велосипед, весна.
4. Навчатися, влітку, людина, серце, зірочка.
5. Сонце, мріяти, море, розмова, береза.

II. Укажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова.

1. Взимку, подвір’я, весняний, олівець, співати.
2. Криниця, собор, історія, праска, знання.
3. Сіль, літера, мрія, якір, спадщина.
4. Струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон.
5. Море, п’ятниця, приїхати, суниця, хліб.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати.
2. Мостити, пекти, ловити, любити, хотіти.
3. Дробити, оформляти, стерегти, брати, везти.
4. Берегти, їздити, кликати, мести, жити.
5. Бігти, кришити, ломити, терти, упирати.

IV. Укажіть ознаки, за якими протиставляють приголосні звуки.

1. Глухість.
2. Твердість/м’якість.
3. М’якість.
4. Подовженість.
5. Дзвінкість/глухість.

ukr_mova_test-5

V. Знайдіть відповідність між рядами букв та їх звуковим значенням.

1. Букви, що завжди позначають один звук.
2. Букви, що можуть позначати  і один, і два звуки.
3. Букви, що позначають лише  тверді приголосні звуки.
4. Букви, що можуть позначати на письмі і тверді, і м’які приголосні.
5. Букви, що позначають завжди два звуки.

А. я, ю, є.
Б. ї, щ.
В. а, о, у, і.
Г. д, т, з, с, ц, л, н.
Ґ. б, п, в, н, р.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін, що позначає найменшу одиницю мови та мовлення.

ukr_mova_test

Картка № 2

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. Садовод, складність, князювати, найменший, врожай.
2. Ковзати, скоринка, однокласник, переклад, саджати.
3. Козак, льодяний, навчати, апельсин, розумний.
4. Берег, вечірка, горіховий, друкар, займенниковий.
5. Звук, слово, комплексний, кораблик, механізм.

ІІ. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук.

1. Вісь, сів, сивий, ясний, син.
2. Деревій, весна, вітер, павутина, кавун.
3. Віхоть, вогкий, кухня, хутір, фартух.
4. Жених, дочці, дріжджі, череда, ціп.
5. Тільки, пташка, тушкан, тюль, тема.

ІІІ. Укажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Кріпити, крастися, плести, дерти, нести.
2. Могти, стерегти, пустити, кидати, вимірювати.
3. Дробити, бігти, полоти, брати, везти.
4. Святити, молоти, красти, шити, терти.
5. Топити, носити, їздити, пустити, графити.

ІV. Зазначте слова, у складі яких є лише два дзвінкі приголосні звуки.
Обіцяй1 мало2, а3 зроби4 багато5 (Народна творчість).

ukr_mova_test-5

V. Знайдіть відповідність між місцем творення звуків та їх рядами.

1. Задньоротові.
2. Губні.
3. Піднебінні.
4. Зубні.
5. Губні та задньоротові.

А. [б], [п], [в], [м], [ф].
Б. [д], [т], [з], [с].
В. [р], [ж], [ч], [ш] [й].
Г. [г], [к], [х], [ґ].
Ґ. [б], [ґ], [в], [ф], [к].

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення розділу науки, який вивчає звуки мови і мовлення.

ukr_mova_test

Картка № 3

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі.

1. Тіньовий, скоринка, тинятися, комар.
2. Морок, кіготь, холод, проїзд, двері.
3. Монах, ховрах, кожух, темний, коло.
4. Спека, спати, поспіх, чаша, посуха.
5. Безлад, малий, гриміти, страх, гора.

ІІ. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дж і дз позначають один звук.

1. Підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі.
2. Підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт.
3. Дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало.
4. Підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем.
5. Підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах наявне подвоєння приголосних.

1. Суддя, життєпис, законно, трясся, бовван.
2. Лляти, туманний, збіжжя, життя, юннат.
3. Відділ, роззява, ранній, військкомат, старанно.
4. Ілля, навмання, колосся, годинник, численний.
5. Почуття, Вінниця, рілля, сіллю, сторіччя.

ІV. Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.

Ми1 дзвіночки2,
Лісові3 дзвіночки4
Славим5 день6.
Ми7 співаєм8.
Дзвоном9 зустрічаєм10
День11!
День12! (П. Тичина).

ukr_mova_test-12

V. Знайдіть відповідність між можливим чергуванням голосних та приголосних звуків при словозміні чи словотворенні і рядами слів.

1. Чергування голосних  при словозміні.
2. Чергування приголосних  при словотворенні  та словозмінні.
3. Чергування не відбувається.
4. Чергування голосних при словотворенні.
5. Чергування приголосних при словозміні.

А. Рука, світити, вухо, графити.
Б. Шовк, атом, середа, хлібороб.
В. Шість, Канів, вогонь, хлопець.
Г. Сідати, ломити, говорити,  скакати.
Ґ. Лазити, носити, возити, їздити.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, при вимові яких шум переважає над голосом.

ukr_mova_test

Картка № 4

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Додавати, будинок, режисер, зріз, лев.
2. З’їзд, ворог, левада, пити, раса.
3. Одяг, доба, здогад, дуб, лід.
4. Рада, волошка, лити, перстень, словник.
5. Згуба, драма, летючий, список, мити.

ІІ. Зазначте, у якому рядку всі слова розташовано в алфавітному порядку.

1. Борона, відживати, вабити, подружжя, контракт.
2. Дивак, дим, ласий, палати, канцелярія.
3. Рости, симпатія, знахар, витівки, ручка.
4. Відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати.
5. Вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Гатити, водопій, сон, мох, шелест.
2. Особа, пшоно, череда, вовк, студент.
3. Голова, слово, осінь, Канів, день.
4. Стояти, сім, джерело, тінь, берег.
5. Вітер, женити, сторона, колгосп, рот.

ІV. Позначте слова, у яких спостерігається розбіжність між написанням і вимовою.
З1 ким2 поведешся3, того4 й5 наберешся6 (Народна творчість).

ukr_mova_test-6

V. Знайдіть відповідність між фонетичними явищами та рядами слів, що їх ілюструють.

1. Подовження і подвоєння приголосних.
2. Уподібнення приголосних.
3. Подвоєння приголосних.
4. Подовження приголосних.
5. Спрощення у групах приголосних.

А. Принісши, безжурний, коритце, сміється.
Б. Тріснути, проїзний, щасливий, захисний.
В. Насіння, гілля, Ілля, стаття.
Г. Піддати, стінний, оббити, розрісся.
Ґ. Роззброєння, лляти, лимонний, навмання.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, які утворюються з голосу і шуму або тільки шуму.

ukr_mova_test

Картка № 5

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. В’ялий, люлька, метал, обстріл, залізниця.
2. Людина, напруга, журнал, коваль, стільчик.
3. Кобзар, перина, бенкет, сорок, бант.
4. Вчений, заїзд, папороть, картина, вологість.
5. Засновник, первоцвіт, малятко, буква, м’якість.

ІІ. Оберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення звуків.

1. Рости, безбережний, анекдот, рясний, вокзал.
2. Молотьба, березняк, якби, житловий, роздавати.
3. Розпач, розчесати, бездарний, безхмарний, легкий.
4. Легко, дочці, пісня, розширити, честь.
5. Грядка, бігом, днями, дзвін, доля.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Піч, чекати, вільний, порох, джерело.
2. Брати, вікно, сон, смерть, ложечка.
3. Брехати, земля, гора, берег, лев.
4. Затирати, осінь, камінь, город, шовк.
5. Ворота, вісь, слово, болото, Харків.

ІV. Позначте слова, у яких звуків удвічі більше, ніж букв.
Довго1 я2 не3 хотіла4 коритись5 весні6,
Не7 хотіла8 її9 вислухати10 (Леся Українка).

ukr_mova_test-12

V. Знайдіть відповідність між характером наголосу у словах та їх рядами.

1. У всіх словах наголос рухомий.
2. У всіх словах наголос сталий.
3. Усі слова з подвійним наголосом.
4. Деякі слова з рухомим наголосом.
5. Слова, у яких зміна наголосу  призводить до зміни значення слова.

А. День, професор, театр, друкар.
Б. Тріска, атлас, колос, ніде.
В. Спина, новий, карта, чаша.
Г. Мабуть, азбука, помилка, весняний.
Ґ. Рука, голос, діжка, земля.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці назву розділу науки про мову, який вивчає знаки письма.

ukr_mova_test

Картка № 6

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є м’які приголосні.

1. Пісня, світло, ранок, косуля, політ.
2. Дятел, сокира, листя, переліт, колиска.
3. Буряк, місяць, квітка, сокіл, лис.
4. Ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз.
5. Дядько, лялька, няня, дяк, люлька.

ІІ. Зазначте, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення звуків.

1. Стіл, свято, звісно, щастя, весняний.
2. Чесно, тести, рясний, дзюрчати, хвоя.
3. Зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик.
4. Вогко, книжка, грядка, списати, низько.
5. Слива, зняти, постіль, сонце, тиждень.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Лоб, Київ, водопій, ложечка, мій.
2. Дохід, вести, нога, дерево, мох.
3. Слово, вечір, могти, шовк, мороз.
4. Борода, сон, село, вишня, шосте.
5. Студент, шерсть, лід, гонити, осінь.

ІV. Позначте слова, у яких літери пишуться за морфологічним принципом.
Благослови1, хай2 лишаться3 мені4
Юга5 понад6 скорботною7 Стіною8
Й9 понад10 Рікою11 схили12 весняні13 (М. Фішбейн).

ukr_mova_test-13

V. Установіть відповідність між характером звуків та їх рядами.

1. Сонорні.
2. Шумні.
3. Глухі.
4. Дзвінкі.
5. Дзвінкі та сонорні.

А. [б], [т], [д], [з], [ш].
Б. [к], [с], [п], [ф], [х].
В. [д], [ж], [б], [г], [з].
Г. [в], [р], [л], [м], [н].
Ґ. [р], [л], [м], [б], [г].

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення частини слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря.

ukr_mova_test

Картка № 7

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є м’які приголосні.

1. Таранька, матеріальний, безсмертність, олень, альманах.
2. Факультет, ухвалити, камінь, рука, зошит.
3. Книжка, дуб, батько, мати, дерево.
4. Велосипед, апельсин, лимон, тополя, філософія.
5. Торговець, вікно, річка, мільйон, бібліотека.

ІІ. Оберіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування голосних звуків.

1. Думати, гребти, косити, сапати, гриміти.
2. Мести, текти, плести, пекти, везти.
3. Пестити, дряпати, допомагати, шарпати, летіти.
4. Сидіти, нидіти, тиснути, дрижати, бажати.
5. Плекати, качати, вести, носити, ламати.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку кількість звуків і букв однакова.

1. Автор, багряний, з’єднувати, дебют, честь.
2. Колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро.
3. Щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар.
4. Депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати.
5. Бас, балет, звір, пакет, щирість, дзенькіт.

ІV. Позначте слова, у яких є лише дзвінкі приголосні звуки.
Добре1 танцювати2 тому3, кому4 щастя5 на6 дудку7 грає8 (Народна творчість).

ukr_mova_test-8

V. Установіть відповідність між характером складів у словах та їх рядами.

1. В усіх словах усі склади відкриті.
2. В усіх словах усі склади закриті.
3. В усіх словах перший склад  відкритий, а другий — закритий.
4. В усіх словах перший склад  закритий, а другий — відкритий.
5. В усіх словах характер складів різний.

А. Візок, олень, номер, досить.
Б. Море, доля, душа, мито.
В. Квартал, перший, зірка, діжка.
Г. Морський, піднос, дерти, бартер.
Ґ. Верхи, більше, завжди, завтра.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення виділення посиленням голосу певного складу у слові.

ukr_mova_test

Картка № 8

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі.

1. Сік, край, село, п’ятірка, людина.
2. Опік, масло, нектар, дзвін, число.
3. Сапа, тік, шапка, опис, спектися.
4. Небо, іменини, чоло, залізо, хмара.
5. Дощ, чекання, веселка, сонячний, вітер.

ІІ. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ.

1. Заслу…а, ле…ко, на…орода, ка…ат, ла…ідно.
2. На…ода, …олова, …усак, за…отівля, па…орб.
3. …арбуз, ма…ніт, …усар, па…ін., за…адка.
4. …ава, …анж, …ел…отати, …уля, …рунтовий.
5. На…олос, …ілка, ле…енда, коле…а.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків.

1. Котити, графити, берегти, брати, виорювати.
2. Казати, робити, квасити, забарвити, любити.
3. Кликати, колихати, радити, терти, кидати.
4. Лазити, нагородити, ловити, завмерти, везти.
5. Скакати, відкусити, допомогти, жити, могти.

ІV. Позначте слова, у яких усі склади відкриті.
Знов1 весна2, і3 знов4 надії5
В6 серці7 хворім8 оживають9… (Леся Українка).

ukr_mova_test-9

V. Знайдіть відповідність між літерами українського алфавіту та їх здатністю передавати один чи два звуки.

1. Літери, що позначають  лише один звук.
2. Літери, що позначають один  або два звуки.
3. Літери, що позначають  лише два звуки.
4. Літери, що позначають один звук лише в певній позиції слова.
5. Літери, що позначають два звуки лише в певній позиції слова.

А. я, ю, є.
Б. д, т, ш.
В. щ, ї.
Г. к, п, м.
Ґ. я, ю, ї.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці слово-термін, що означає сукупність букв, розташованих у традиційному порядку.

ukr_mova_test

Картка № 9

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Ліра, упіймав, ранок, вікно, парк.
2. Задум, намір, мороз, ранній, вірно.
3. Найняти, нарада, мода, дарунок, зміна.
4. Майка, лінивий, район, віра, марка.
5. Лампа, рама, рій, лійка, воля.

ІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків.

1. Ребро, журба, діжка, стегно, стіл.
2. Сільський, пісня, кузня, спорт, стіна.
3. Радість, вишня, розповідь, казка, вітряк.
4. Гребти, скосити, сміх, сікти, ніжка.
5. Безжурний, принісши, зшивати, зчепити, зважся.

ІІІ. Оберіть рядок, у якому в усіх словах при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків.

1. Возити, просити, бити, грати, жити.
2. Хотіти, їздити, гостити, завмерти, везти.
3. Громити, оформити, косити, кидати, пливти.
4. Чистити, купити, плакати, водити, плавити.
5. Мазати, шити, пекти, нести, стати.

ІV. Позначте слова, у яких є лише тверді приголосні звуки.
Світає1… Так2 тихо3, так4 любо5, так6 ніжно7 у8 полі9 (П. Тичина).

ukr_mova_test-9

V. Знайдіть відповідність між визначеннями та термінами.

1. Графічний знак, що слугує  для позначення на письмі звука.
2. Розташовані в певному  порядку літери.
3. Риска, що вживається  для з’єднання деяких типів
складних слів.
4. Надрядковий значок, яким передають на письмі
роздільну вимову.
5. Написання, яке здійснюється на основі правил орфографії.

А. Пунктограма.
Б. Апостроф.
В. Дефіс.
Г. Алфавіт.
Ґ. Літера.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення розділу науки про мову, що вивчає правильну вимову слів.

ukr_mova_test