5/10, або Екватор великої серії

Днями вийшов п’ятий том “Історії української літератури: кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.” Юрія Коваліва. Отже, автор досяг екватору свого великого задуму. Професор поділився своїми враженнями та планами.

– Що для Вас означають п’ять томів десятитомника?
– Перші п’ять томів охоплюють явища модернізму та відгалужених від нього авангардистських пошуків, що співіснували з класичним реалізмом в українській літературі на межі ХІХ–ХХ ст. та в першій третині ХХ ст. Вона була тоді помітним явищем європейського контексту, часто навіть випереджала його.

Моя «Історія…» – авторська; хоч і полемічна, але не має «конкурентних» амбіцій щодо інших праць. Як свого часу двотомна «Літературознавча енциклопедія», вона переконує, що і в постсучасну добу неможливі цілісні знання.

– Що з реакції на реалізоване в п’яти томах Вас найбільше вразило?
– Якась рецептивна обережність, зумовлена, очевидно, тим, що запланованих десять томів ще не видано, тому ніби немає цілісного уявлення про «Історію…».

– Чи зробили б щось у надрукованих томах інакше?
– Лишив би структуру кожного, що складається із жанрово-родових сегментів (лірика, епос, драма), стильових тенденцій, становлення літературно-критичної думки, естетичних принципів, поєднаних з національними процесами. І далі дотримуватимуся критеріїв художності та об’єктивного історизму, висвітлюватиму творчість і малознаних письменників. Деякі з них не мали книжок, іноді й публікацій, однак своїми творами не поступалися класикам. Тому шкодую, що у видані томи не потрапили не знайдені на час їх підготовки твори, а деякі висвітлено недостатньо.

– Хто, за Вашими спостереженнями, найактивніше цікавиться «Історією…»?
– Найприкріше, що «Історією…» найменше цікавляться письменники, з певною осторогою на неї дивляться освітяни і науковці. Найактивнішими виявилися дослідники-літературознавці, допитливі й креативні студенти. Не помітив реакції в українському зарубіжному літературознавстві, хоч тамтешнім літературним явищам будуть присвячені томи: у шостому йтиметься про літературу міжвоєнного двадцятиліття, восьмий охоплює період МУРу, Об’єднання українських письменників «Слово», Нью-Йоркської групи.
– Як досвід перших п’яти томів трансформується над томами другої половини проекту? Коли плануєте його завершити?
– Майже всі наступні томи на завершенні, але для їх доопрацювання, як завжди, бракує часу. Сподіваюся, що за два-три роки проект буде реалізовано.

Поділитися: