Михась Ткач: Приємна новина у царині українського освітянства

Михась Ткач: Приємна новина у царині українського освітянстваІсторія літератури, як одна з найважливіших галузей літературознавства, в першу чергу досліджує життя і творчість письменників, літературний процес того чи іншого народу, появу і розвиток на певних етапах мистецьких явищ, різноманітних напрямів у літературі, течій, художніх стилів. І тому пізнання її, принаймні знайомство з нею має надто важливе значення для кожного, хто прилучився до вивчення філологічної науки — науки про художню літературу. Цікава вона і для майстрів художнього слова, і для тих, хто любить літературу, захоплюється нею, для кого книга стала постійним супутником його життя.

Прикметною особливістю сьогодення є те, що нині читач має можливість ознайомитися з багатьма видатними майстрами слова зарубіжної літератури, навіть тими, на яких ще недавно було накладено табу. Відомо, що колишні ідеологи комуністичного режиму боялися європейського впливу на нашу культуру, як вогню. В останні роки в Україні не тільки з’явилося чимало творів зарубіжних митців у перекладі українською, а й ряд різноманітних досліджень про їх творчість, критичних статей, нарисів — і це є позитивною ознакою. Збагачується наша література, загалом культура. Український читач (особливо молодь) прилучається до світової скарбниці духовності.

У цьому контексті хочу поділитися приємною новиною. Щойно у «Видавничому центрі «Академія» (Київ) вийшов навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» за редакцією нашого земляка (родом із села Макишин Городнянського району), доктора філологічних наук, професора, заступника головного редактора журналу «Літературний Чернігів» Володимира Кузьменка. До речі, цьому навчальному посібнику передували у Володимира Івановича такі солідні книги для шкільництва і студентів як: «Словник літературознавчих термінів» (Навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ, ліцеїв, гімназій), обсяг — 230 сторінок, «Гроно нездоланих співців» (Літературні портрети українських письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених шкільних програм), обсяг — 285 сторінок, «Шкільний словник з українознавства» (Вийшов у співавторстві з О. Потапенком), обсяг — 290 сторінок «Письменницький епістолярій в українському процесі 20 — 50-х років 20 ст.», обсяг — 305 сторінок. А також за його редакцією навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Історія української літератури ХХ століття».

У новому посібнику «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» розкрито основні тенденції, явища та стильові напрямки зарубіжного письменства як на загально-естетичному, так і національному рівнях, представлено більше со¬рока яскравих письменницьких постатей, їх знакові твори, які увиразнились творчими пошуками, течіями, новими принципами в естетиці модернізму і постмодернізму, осмисленні і сприйнятті світу, людського буття в більш гли¬бинному сенсі. Серед них такі всесвітньо відомі автори як — Джордж-Бернард Шоу, Томас-Стерна Еліот, Ромен Ролан, Альбер Камю, Антуан де Сент-Екзюпері, Франц Кафка, Ернест Хемінгуей, Умберто Еко, Генрі Міллер.

Слід сказати, що в кожному нарисі подається стисло життєвий і творчий шлях письменника, аналізуються його найвідоміші твори, в кінці — ставить¬ся запитання і завдання, є перелік літератури. Всі зарубіжні митці, яких пред¬ставлено у навчальному посібнику, відомі українському читачеві, їх твори перекладалися українською мовою як у 20—30-ті роки минулого століття, в часи «українського відродження», так і пізніше. Особливо в наш час. В книзі вміщено іншу додаткову інформацію, зокрема імена лауреатів Нобелівської премії у галузі літератури, термінологічний словник тощо.

У підготовці посібника взяли участь сімнадцять відомих літературознавців. Це — В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, Н. М. Віннікова, А. О. Вітченко, О. В. Гальчук, Ю. Л. Горідько, Н. В. Дмитренко, Л. М. Козубенко, Ю. І. Леонгардт, Г. С. Мазоха, О. О. Механікова, Т. В. Михед, Л. В. Опанюк, О. В. Романенко, Т. В. Федотова, К. А. Шилова.

Книга за обсягом майже п’ятсот сторінок, гарний дизайн, крейдяний папір, подання тексту короткими новелами про того чи іншого автора простою і виразною мовою дає можливість прилучитися до неї і мало обізнаному читачеві. Це навчально-пізнавальне видання читається легко, як художній твір.

Посібник адресований у першу чергу студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також прислужиться всім, хто цікавиться зарубіжною літературою, хто прагне пізнати життя і творчість найвідоміших світових майстрів слова.

Михась Ткач

Джерело: Літературний Чернігів. — 2010. — № 3.

Поділитися: