Основи економічної теорії. 3-тє видання, стереотипне (Мочерний С. В., Устенко О. А.) (“Академія”)

Мочерний С. В., Устенко О. А.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2009
Обсяг – 504 сторiнки
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

У другому, доповненому, виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- і макроекономіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Загальні основи економічного розвитку

Предмет і метод економічної теорії.
Предмет економічної теорії і її відмінність від політичної економії.
Сутність, структура продуктивних сил і виробничих відносин.
Економічні закони, категорії і їх класифікація.
Метод економічної теорії і його складові.
Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.
Виникнення і еволюція політичної економії (XV — кінець ХІX ст.).
Основні напрями сучасної економічної теорії.
Економічний прогрес і економічне зростання.
Сутність і критерії економічного прогресу.
Рушійні сили і фактори економічного прогресу.
НТР і її роль в економічному прогресі.
Розвиток сутнісних сил людини — вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.
Основні форми економічного розвитку.
Товарна організація і її роль в еволюції суспільства.
Форми суспільного виробництва.
Товар і його фактори.
Двоїстий характер праці, втіленої у товарі.
Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.
Еволюція форм вартості і сутність грошей.
Закони грошового обігу.
Інфляція.
Закон вартості і його функції.
Ринкова економіка і її еволюція.
Сутність ринкової, соціально-ринкової і змішаної економіки.
Причини виникнення регульованої ринкової економіки і основні функції держави.
Сутність і структура господарського механізму.

Теоретичні проблеми мікроекономіки

Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку.
Сутність і структура ринку.
Інфраструктура ринку.
Ринкова рівновага і механізм її досягнення.
Закони взаємодії попиту і пропозиції.
Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види.
Монополії і конкуренція.
Причини виникнення і сутність монополій.
Конкуренція, монополія і антимонопольна діяльність держави.
Підприємництво і акціонерна власність.
Підприємства і їх основні види.
Акціонерна власність в економічній системі.
Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток.
Соціально-економічний зміст капіталу.
Виробничі фонди підприємства і витрати виробництва.
Ціна і прибуток.
Ринок робочої сили і заробітна плата.
Сутність товару робоча сила і її вартість.
Заробітна плата, її форми і функції.
Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання.
Система управління сучасним підприємством.
Основні форми і методи управління підприємством.
Сутність і основні види маркетингу.
Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов.
Продуктивні сили і відносини власності у сільському господарстві.
Радикальні перетворення у відносинах власності і АПК.
Земельна рента і її форми за сучасних умов.

Теорія макроекономіки

Результативність суспільного виробництва і національний доход.
Результати суспільного виробництва і його ефективність.
Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл.
Споживання і нагромадження національного доходу.
Державне регулювання економіки.
Сутність, форми і методи державного регулювання економіки.
Національний ринок.
Механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією.
Фінансова і банківська системи.
Фінанси в системі економічних відносин.
Банки і їх основні функції.
Циклічні коливання і кризи в економіці.
Причини і механізм циклічних коливань.
Причини економічної кризи в Україні.
Структурні кризи в економіці.
Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення.
Народонаселення і суспільний розвиток.
Зайнятість і безробіття.
Соціальний захист населення і шляхи його досягнення.
Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
Радикальні зміни в технологічному способі виробництва.
Новітні тенденції в еволюції економічної власності.
Економічна система 90-х років і закономірності її розвитку наприкінці XX — на початку XXI ст.

Перехідна економіка

Закономірності і особливості розвитку перехідних економік.
Причини, сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до її наступного типу.
Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах.
Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація.
Підприємство в перехідній економіці.
Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації.
Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності.
Суверенітет України і шляхи його досягнення.
Сутність економічного суверенітету.

Структура економічного суверенітету

України і шляхи його досягнення.
Економічна безпека України.

Світове господарство

Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України.
Сутність економічних законів світового господарства.
Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку.
Україна і світове господарство.
Основні форми міжнародних економічних відносин.
Міжнародна торгівля і її регулювання.
Міжнародний рух капіталів і закономірності його розвитку.
Міграція робочої сили і її наслідки.
Міжнародні валютні відносини.
Економічні аспекти глобальних проблем.
Причини виникнення і сутність глобальних проблем.
Основні шляхи подолання глобальних проблем.

Література
Короткий термінологічний словник.

Додаткова інформація

Бренд

Академія

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Мова

Українська

Розділ

Підручники для вишів

Видавництво

Академія

Палітурка

Тверда

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Основи економічної теорії. 3-тє видання, стереотипне (Мочерний С. В., Устенко О. А.) (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *