Економічна теорія. 4-те видання, стереотипне (“Академія”)

Мочерний С. В.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2009
Обсяг – 640 сторiнок
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Четверте видання посібника охоплює значно ширший, ніж попередні, спектр теоретичних і практичних проблем, містить оновлену інформацію, що відображає найактуальніші процеси світового і вітчизняного економічного життя. Смисловим ядром його є розкриття суті й особливостей функціонування основних економічних законів, загальних засад, моделей і типів економічного розвитку, теоретичних проблем макро- і мікроекономіки, еволюції економічних систем, тенденцій розвитку перехідної економіки, становлення в Україні ринкового господарства та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Загальні основи економічної теорії

Предмет і метод економічної теорії.
Сутність економічної теорії і політичної економії.
Відмінності між цими гілками економічних знань.
Сутнiсть i структура продуктивних сил i виробничих вiдносин.
Економiчнi закони, категорiї і їх класифiкацiя.
Метод економiчної теорiї і його складовi елементи.
Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.
Виникнення і еволюцiя полiтичної економiї до кiнця ХIХ ст.
Основнi напрями сучасної економiчної теорiї.
Основні критерії і рушійні сили економічного зростання і прогресу.
Сутнiсть i критерiї економiчного зростання і прогресу.
Рушiйнi сили i фактори економiчного прогресу.
Науково-технічна революція (НТР) і її роль в економiчному прогресi.
Розвиток сутнiсних сил людини як вирiшальний фактор соцiально-економiчного прогресу.

Товарне виробництво

Основні форми економічного розвитку.
Товарна організація та її роль в еволюції суспільства.
Форми суспiльного виробництва.
Товар i його фактори.
Двоїстий характер працi, втiленої в товарi.
Розвиток товару i товарного виробництва за сучасних умов.
Сутнiсть грошей i грошових систем та їх еволюцiя.
Закони обiгу грошей.
Iнфляцiя.
Закон вартостi та його функцiї.
Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку.
Сутнiсть i структура ринку.
Iнфраструктура ринку.
Ринкова рівновага і механізм її досягнення.
Закон попиту i закон пропозиції.
Еластичнiсть попиту i пропозицiї та їх основнi види.
Монополії і конкуренція.
Причини виникнення i сутнiсть монополiй.
Конкуренцiя, монополiї і антимонопольна дiяльнiсть держави.
Ринкова економіка і її еволюція.
Сутнiсть ринкової, соцiально ринкової i змiшаної економiки.
Причини виникнення регульованої ринкової системи і головнi функцiї держави.
Сутнiсть i структура господарського механiзму.

Теоретичні проблеми мікроекономіки

Підприємництво і акціонерна власність.
Пiдприємства та їх основнi види.
Акцiонерна власнiсть в економiчнiй системi.
Капітал, витрати виробництва.
Ціна і прибуток.
Соцiально-економiчний змiст капiталу.
Виробничi фонди пiдприємства й витрати виробництва.
Цiна i прибуток.
Ринок робочої сили і заробітна плата.
Сутнiсть товару робоча сила та її вартiсть.
Заробiтна плата, її форми та функцiї.
Реальна заробiтна плата, доходи населення та їх використання.
Система управління сучасним підприємством.
Основнi форми й методи управлiння пiдприємством.
Сутнiсть та основнi види маркетингу.
Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов.
Продуктивнi сили i вiдносини власностi в сiльському господарствi.
Радикальнi перетворення у вiдносинах власностi і АПК.
Земельна рента і її форми за сучасних умов.

Теоретичні проблеми макроекономіки

Результативність суспільного виробництва і національний доход.
Результати суспiльного виробництва i його ефективнiсть.
Джерела нацiонального доходу, його розподiл і перерозподiл.
Споживання i нагромадження нацiонального доходу.
Фінанси в системі економічних відносин.
Бюджетна i податкова системи.
Державнi витрати і дефiцит бюджету.
Кредитно-банківська система.
Банки і банкiвська система.
Кредит i кредитна система.
Державне регулювання економіки.
Сутнiсть i методи державного регулювання економiки.
Нацiональний ринок i механiзм встановлення рiвноваги мiж попитом і пропозицiєю.
Циклічні коливання і кризи в економіці.
Причини i механiзм циклiчних коливань.
Причини економiчної кризи в Українi.
Валютнi і структурнi кризи в економiцi.
Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення.
Народонаселення i суспiльний розвиток.
Зайнятiсть i безробiття.
Соцiальний захист населення.
Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
Радикальнi змiни в технологiчному способi виробництва.
Новiтнi тенденцiї в еволюцiї власностi.
Основнi закономiрностi розвитку економiчної системи наприкiнцi XX — на початку XXI ст.

Перехідна економіка: сутність, закономірності і особливості розвитку

Перехідна економіка на макроекономічному рівні.
Закономірності і особливості перехiдних економiк на макрорівні.
Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах.
Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація.
Підприємство (фірма, компанія) за перехідної економіки.
Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації.
Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності.
Економічний суверенітет України і шляхи його досягнення.
Сутнiсть економiчного суверенiтету.
Структура економiчного суверенiтету України i шляхи його досягнення.
Економiчна безпека України.

Світове господарство

Закони розвитку світового господарства.
Сутнiсть світового господарства і його економiчні закони.
Iнтернацiональнi форми закону вартостi та нерiвномiрностi економiчного розвитку.
Україна як елемент свiтового господарства.
Міжнародні економічні відносини і їх структура.
Мiжнародна торгiвля і особливостi її розвитку за сучасних умов.
Мiжнародний рух капiталу.
Мiжнародна мiграцiя робочої сили і мiграцiйна полiтика.
Міжнародні валютні відносини.
Валютний ринок i валютне регулювання.
Економічні аспекти глобальних проблем.
Причини виникнення i сутнiсть глобальних проблем.
Роззброєння як метод розв’язання глобальних проблем.
Основнi шляхи розв’язання iнших глобальних проблем.

Література
Короткий термінологічний словник

Додаткова інформація

Бренд

Академія

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Мова

Українська

Розділ

Підручники для вишів

Видавництво

Академія

Палітурка

Тверда

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економічна теорія. 4-те видання, стереотипне (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *