Соціологія. 3-тє видання, доповнене (“Академія”)

Городяненко В. Г.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2008
Обсяг – 544 сторiнки
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Це — третє видання популярного серед студентів підручника, який розкриває сутність, структуру і функції соціології, основні етапи становлення її як науки, розвитку соціологічної теорії і практики в Україні, а також характерні особливості суспільства як соціальної системи, специфіку різноманітних галузей соціологічного знання, основні засади емпіричних соціологічних досліджень, інтерпретування їх результатів.

Містить біографічні відомості про видатних соціологів, короткий термінологічний словник, запитання, завдання для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Соціологія як наука

Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології.
Соціально-економічні і науково-теоретичні передумови виникнення соціології.
Предмет і об’єкт соціології.
Закони і категорії соціології.
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.
Структура і функції соціології як науки.
Структура соціологічної науки.
Функції соціології.
Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки.
Протосоціологічний етап.
Класичний період у розвитку світової соціології.
Соціологічна думка і соціологія в Україні.
Основні школи і концептуальні напрями сучасної західної соціології.

Суспільство як соціальна система

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку.
Суспільство як соціальний феномен.
Основні теорії його походження.
Особливості типологізації суспільств.
Характерні особливості сучасного суспільства.
Соціальна сфера життєдіяльності суспільства.
Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства.
Соціальна структура суспільства.
Основні її види і елементи.
Теорія соціальної стратифікації.
Соціальна мобільність.
Соціальна взаємодія, соціальні відносини і соціальний контроль.
Соціальна взаємодія і соціальні зв’язки.
Соціальні відносини і соціальні конфлікти.
Система соціального контролю.
Соціальні зміни і соціальні процеси.
Сутність соціальних змін.
Причини соціальних змін.
Соціальні рухи, їх природа і типи.
Соціальні процеси і їх різновиди.
Соціальні інститути суспільства і соціальні організації.
Інституціалізація як соціальний феномен.
Види і функції соціальних інститутів.
Основні ознаки соціальної організації.
Особистість у системі соціальних зв’язків.
Структурні елементи особистості.
Вік у соціальному вимірі.
Покоління і їх відносини.
Гендер як характеристика особистості.
Соціалізація особистості.
Соціальний статус і соціальна роль особистості.
Культура як соціальний феномен.
Соціальна сутність культури.
Структурні елементи і форми вияву культури в житті людини та суспільства.
Загальнолюдське і національне в культурі.

Основні галузі соціологічного знання

Економічна соціологія.
Предмет, об’єкт і функції економічної соціології.
Категорії економічної соціології.
Становлення економічної соціології як науки.
Підприємництво як соціально-економічна діяльність.
Соціологія праці та зайнятості.
Предмет, об’єкт і функції соціології праці та зайнятості.
Категорії і поняття соціології праці та зайнятості.
Формування соціологічних ідей про працю.
Роль соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально-економічних проблем.
Соціологія права.
Предмет, об’єкт і функції соціології права.
Право як соціальний інститут.
Правова культура, правосвідомість і особливості їх формування.
Соціальна природа правомірної і протиправної поведінки.
Соціологія політики.
Науковий статус, предмет і об’єкт соціології політики.
Історія становлення і сучасні дослідницькі перспективи соціології політики.
Електоральні дослідження в соціології політики.
Соціологія громадської думки.
Предмет, об’єкт і функції соціології громадської думки.
Суб’єкти і об’єкти громадської думки.
Функції і канали висловлювання громадської думки.
Теоретичні і практичні аспекти громадської думки в зарубіжній і вітчизняній соціології.
Соціологія комунікацій.
Предмет, об’єкт, історія виникнення соціології комунікації.
Рівні і функції соціальної комунікації.
Особливості функціонування масової комунікації.
Етносоціологія.
Предмет, об’єкт та історія розвитку етносоціології.
Національно-етнічні процеси і відносини.
Націоналізм як соціальний феномен.
Соціологія освіти.
Статус, предмет і об’єкт соціології освіти.
Освіта як соціальний інститут.
Сфера освіти та її соціологічне вивчення.
Cоціологія молоді.
Предмет, об’єкт, функції соціології молоді.
Категорії та поняття соціології молоді.
Соціологічні дослідження молодіжних проблем.
Соціологія сім’ї і шлюбу.
Сутність, предмет і об’єкт соціології сім’ї і шлюбу.
Сім’я як соціальний інститут.
Шлюб як складова інституту сім’ї.
Особливості шлюбно-сімейної структури сучасного суспільства.

Організація, методика і процедури емпіричних соціологічних досліджень

Сутність програмування і організація соціологічного дослідження.
Функції і види соціологічних досліджень.
Програма соціологічного дослідження.
Вибірка у соціологічному дослідженні.
Опитування як провідний метод збору соціологічної інформації.
Роль опитування у зборі первинної соціальної інформації.
Види опитувань.
Аналіз документів, спостереження і експеримент у соціології.
Сутність, особливості, види аналізу документів.
Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації.
Соціологічний експеримент.
Оброблення і аналіз соціальної інформації.
Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів.
Кореляційний і регресійний аналіз.
Факторний і кластерний аналіз як методи багатовимірної статистики.
Прогнозування соціальних явищ і процесів.
Методологічні основи передбачення майбутнього.
Методи соціологічного прогнозування.
Логіка складання соціального прогнозу.
Якісні методи соціологічного дослідження.
Сутність і пізнавальні можливості якісних методів у соціології.
Види якісних досліджень і логіка дій дослідника.
Метод «фокус-груп» у соціології.
Найвидатніші соціологи.

Короткий термінологічний словник
Література

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціологія. 3-тє видання, доповнене (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *