Політологія. Видання 3-тє (“Академія”)

180,00 грн.

Бабкіна О. В., Горбатенко В. П.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2010
Обсяг – 568 сторiнок
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичної практики з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, прислужиться всім, хто цікавиться принципами функціонування політики.

Зміст

Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення

Політологія як наука і навчальна дисципліна.
Політологія в системі суспільних наук.
Предмет політології.
Структура і функції політології.
Методологія політології.
Політика як соціальне явище.
Сутність, структура і функції політики.
Політика і сучасний розвиток українського суспільства.
Виникнення та еволюція світової політичної думки.
Суспільно-політичні уявлення Давнього світу.
Політичні вчення епох раннього християнства і середньовіччя.
Політична думка Нового часу.
Зародження і розвиток політичної думки в Україні (Х ст.- початок ХХ ст.).
Еволюція політичних ідей від часів Київської Русі до козацько-гетьманської держави.
Суспільно-політична думка доби українського національного відродження.
Утвердження політології як науки.
Інституювання і теоретичні передумови формування політичної науки.
Основні національні школи і проблемні підходи сучасної західної політології.
Українська політична думка ХХ ст.
Націонал-комуністична течія української політичної думки.
Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції (Дмитро Донцов, В’ячеслав Липинський).
Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції (Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький).
Зародження і розвиток незалежної суспільно-політичної думки в підрадянській Україні.
Політична наука і освіта в сучасній Україні.
Утвердження політології як науки і засобу сприяння процесові реформування українського суспільства.
Проблеми розвитку політології як навчальної дисципліни у системі вищої освіти України.
Перспективи розвитку політичної науки і освіти як цілісного соціально-гуманітарного комплексу.

Громадянське суспільство і політичне життя

Громадянське суспільство.
Ідейно-теоретичне осмислення і практичне становлення громадянського суспільства.
Еволюція і утвердження інституту громадянства.
Права людини в сучасних міжнародних відносинах.
Культура громадянства в сучасному світі.
Політичне життя суспільства.
Політичне життя у структурно-функціональному вимірі.
Виборча система.
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів.
Демократія в політичному житті сучасного світу.
Демократія та її роль у політичному процесі.
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства.
Людина і політика.
Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи.
Людина як суб’єкт політики і основні параметри її діяльності.
Етнонаціональні відносини і національна політика.
Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація.
Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів.
Етнонаціональна політика в Україні.
Мета і завдання етнонаціональної політики в Україні.
Зміст, принципи і суб’єкти етнонаціонального розвитку.
Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства.

Політична влада і політична система суспільства

Політична влада.
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи.
Основні концепції політичної влади.
Форми і механізм політичної влади.
Легітимність і принцип поділу влади.
Політична система суспільства.
Сутність політичної системи і її структурні елементи.
Функції і типологія політичних систем.
Політична система України.
Становлення політичної системи в Україні.
Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі.
Держава в політичній системі суспільства.
Теорії походження держави.
Типи і функції держави.
Структура держави.
Форми державного правління і державного устрою.
Демократична, соціальна, правова держава.
Майбутність держави.
Політичні режими.
Сутність і типологія політичних режимів.
Сутнісні ознаки і проблеми утвердження демократичного політичного режиму.
Політичні партії.
Сутність і типологія політичних партій і партійних систем.
Роль і функції партій у суспільно-політичному житті.
Політичні партії в парламентах і урядах.
Становлення багатопартійності в сучасній Україні.
Перспектива утворення партійної системи.
Громадські об’єднання і рухи.
Права і функції громадських об’єднань і рухів.
Класифікація громадських об’єднань.
Політична еліта і політичне лідерство.
Роль еліти в політиці.
Природа, концепції і класифікація політичного лідерства.
Політична свідомість, культура та ідеологія
Політична культура та ідеологія.
Сутність політичної культури.
Політична свідомість і поведінка в структурі політичної культури.
Типи політичної культури.
Походження і функції політичної ідеології.
Світові політико-ідеологічні доктрини.
Лібералізм і неолібералізм.
Консерватизм і неоконсерватизм.
Соціалізм і сучасна соціал-демократія. Фашизм і неофашизм.
Політика і мораль.
Діалектика взаємовпливу політики і моралі.
Політика в морально-етичному вимірі.
Політична етика.
Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція.
Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства.
Політика і релігія.
Релігія як чинник політичного життя суспільства.
Основні моделі взаємодії держави і церкви.
Державно-церковні відносини в Україні.
Політика і засоби масової інформації.
Масова інформація та її поширення в суспільстві.
ЗМІ як «четверта влада».
Суспільні функції ЗМІ.
Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ.
Політичні трансформації
Політичні конфлікти.
Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів.
Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій.
Політична модернізація.
Виникнення і розвиток теорії модернізації.
Зміст і основні характеристики політичної модернізації.
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв’язання.
Міжнародні відносини і світовий політичний процес.
Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави.
Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу.
Україна у світовому співтоваристві.
Україна в сучасному геополітичному просторі.
Україна на тлі глобальних політичних трансформацій.
Україна в загальноєвропейському політичному процесі.
Національна безпека і національні інтереси України.
Основні виміри національної безпеки України.
Національні інтереси України.

Прикладна політологія

Політичне управління і його соціотехніка.
Сутність управління і його роль у суспільно-політичному житті.
Політичні рішення і технологія їх реалізації.
Способи і засоби підвищення ефективності політичного управління.
Політичні технології.
Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності.
Особливості використання індивідуальних і загальних політичних технологій.
Політичний маркетинг.
Поняття, функції і види політичного маркетингу.
Дослідження політичного ринку.
Вивчення громадської думки.
Функції опитування громадської думки.
Виборча інженерія.
Імідж.
Політичне рекламування.
Політичний менеджмент.
Сутність і функції політичного менеджменту.
Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії.
Менеджмент правлячої команди.
Політичий аналіз.
Сутність і особливості політичного аналізу.
Становлення політичного аналізу як науково-прикладної дисципліни.
Основні методологічні підходи і методи політичного аналізу.
Політичне прогнозування.
Сутність і понятійна основа політичного прогнозування.
Принципи і основні методи політичного прогнозування.
Етапи здійснення прогнозів у сфері політики.

Короткий термінологічний словник

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політологія. Видання 3-тє (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *