Морфологія української мови (“Академія”)

Горпинич В. О.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2004
Обсяг – 336 сторiнок
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: , ,
Поділитися:   

Опис

У підручнику висвітлено основні закономірності морфологічної системи української мови, проаналізовано на рівні сучасних наукових досягнень категоріальне значення, морфологічні категорії, синтаксичні властивості і суфікси частин мови.

Є в ньому відомості з історії формування частин мови та з історії лінгвістичного вчення, короткий термінологічний словник.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

Морфологія як розділ граматики

Поняття про граматику.
Граматичне значення.
Граматична форма.
Граматична категорія.
Об’єкт і предмет морфології.
Частини мови і принципи їх класифікації.
Система частин мови за В. Виноградовим.
Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві.

Самостійні частини мови

Іменник.
Загальна характеристика іменника як частини мови.
Лексико-граматичні розряди іменників.
Іменники конкретні і абстрактні.
Іменники загальні і власні.
Іменники предметні і речовинні.
Іменники збірні і одиничні.
Морфологічні ознаки іменника.
Категорія істот і неістот.
Категорія роду іменника.
Засоби вираження категорії роду.
Граматичний і семантико-граматичний рід іменників.
Класифікація іменників за родами.
Рiд абревiатур.
Категорiя числа іменника.
Семантико-граматичне число іменника.
Граматичне число іменника.
Категорія відмінка іменників.
Система відмінків іменника.
Семантика відмінків іменника.
Поділ іменників на відміни.
Невідмінювані іменники.
Відмінювані і невідмінювані абревіатури.
Тверда, м’яка і мішана групи іменників.
Парадигма іменників І відміни.
Парадигма іменників ІІ відміни.
Парадигма іменників ІІІ відміни.
Парадигма іменників ІV відміни.
Особливості відмінювання топонімів.
Особливості відмінювання іменників тільки множинної форми.
Відмінювання загальних множинних іменників.
Відмінювання множинних топонімів.
Прикметник.
Загальна характеристика прикметника як частини мови.
Морфологічні ознаки прикметника.
Синтаксичні властивості прикметника.
Суфікси прикметників.
Лексико-граматичні розряди прикметників.
Якісні прикметники.
Відносні прикметники.
Категорія ступеня вияву ознаки прикметників.
Вищий ступінь порівняння прикметників.
Найвищий ступінь порівняння прикметників.
Присвійні прикметники.
Система словозміни прикметника.
Числівник.
Семантична основа числівника.
Морфологічні ознаки і синтаксичні властивості числівника.
Розряди числівників.
Словозміна числівників.
Історія формування числівника.
Займенник.
Загальна характеристика займенника як частини мови.
Морфологічні категорії займенника.
Синтаксичні властивості займенників.
Розряди займенників за значенням.
Класифікація займенників за функцією.
Класифікація займенників за співвідношенням з іншими частинами мови.
Відмінювання займенників.
Історія формування займенників.
Дієслово.
Загальна характеристика дієслова як частини мови.
Морфологічні категорії дієслова.
Синтаксичні властивості дієслова.
Дієслівні суфікси. Інфінітив.
Дві основи дієслова.
Морфологічні класи дієслова.
Категорія виду.
Способи дієслівної дії.
Категорія перехідності/неперехідності.
Категорія стану.
Категорія стану за теорією В. Виноградова.
Сучасна теорія категорії стану.
Категорія способу.
Категорія часу.
Категорія особи.
Дієприкметник як дієслівна форма.
Активні і пасивні дієприкметники.
Дієприслівник як дієслівна форма.
Дієслівні форми на -но, -то.
Прислівник.
Загальна характеристика прислівника як частини мови.
Лексико-граматичні розряди прислівника.
Категорія ступенів порівняння прислівника.
Походження та історія вивчення прислівника.
Слова категорії стану (станівник).
Загальна характеристика станівника.
Лексико-семантичні групи станівника.
Частиномовна база станівника.
Історія дослідження станівника.
Модальні слова (модальник).
Поняття про модальність.
Загальна характеристика модальника.
Семантичні розряди модальних слів.
Морфологічні властивості модальника.
Синтаксичні властивості модальника.
Формування модальника.
Частиномовний статус модальника.
Загальна характеристика службових частин мови.
Особливості лексичного і граматичного значення службових частин мови.
Спільні ознаки службових частин мови.
Частиномовний статус службових частин мови.
Історія дослідження службових частин мови.

Службові частини мови

Прийменник.
Загальна характеристика прийменника як частини мови.
Класифікація прийменників за походженням.
Класифікація прийменників за значенням.
Морфологічні властивості прийменника.
Синтаксичні властивості прийменника.
Історія формування прийменників.
Сполучник.
Загальна характеристика сполучникаяк частини мови.
Класифікація сполучників за структурою.
Класифікація сполучників за значенням.
Походження та історія формування сполучників.
Частка.
Загальна характеристика частки як частини мови.
Класифікація часток за твірною базою.
Класифікація часток за структурою.
Класифікація часток за функцією.
Історія формування часток.
Вигуки і звуконаслідування.
Загальна характеристика вигука як частини мови.
Граматичні особливості вигуків.
Класифікація вигуків за семантикою.
Класифікація вигуків за будовою.
Класифікація вигуків за походженням.
Звуконаслідувальні слова.
Історія формування вигуків.
Перехідні явища в системі частин мови (конверсія).

Короткий термінологічний словник
Література

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Морфологія української мови (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *