Історія України. 2-е видання, доповнене (“Академія”)

Король В. Ю.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2008
Обсяг – 496 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

У посібнику висвітлено формування на теренах України людської цивілізації, функціонування державних утворень, драматичні часи бездержавності, боротьбу українського народу за незалежність, а також найважливіші процеси в політичній, соціально-економічній, духовній, науковій, освітній сферах сучасного українського суспільства, різноманітні аспекти політики Української держави. Його характеризують фактологічна насиченість, намагання за окремими подіями, явищами простежити тенденції та закономірності історичного розвитку українського народу і його сьогодення.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне пізнати минуле України.

Зміст

1. Зародження людської цивілізації на землях України

1.1. Передісторія українського народу
1.2. Племінні союзи
1.3. Античні міста-держави
1.4. Давні слов’яни

2. Становлення Давньої (Київської) Русі

2.1. Формування, соціально-економічний і політичний розвиток Давньої (Київської) Русі
2.2. Зростання значення Києва
2.3. Запровадження християнства на Русі
2.4. Культурний розвиток Київської Русі

3. Феодальна роздрібненість Давньої (Київської) Русі. Галицько-Волинське князівство в ХІІ—XIV ст.

3.1. Давня (Київська) Русь у XII—XIII ст.
3.2. Боротьба руських земель проти іноземних поневолювачів
3.3. Південно-Західна Русь. Галицько-Волинське князівство в XIII—XIV ст.
3.4. Культура Київської Русі періоду феодальної роздрібненості

4. Загарбання іноземними державами території України

4.1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
4.2. Експансія польських феодалів на українські землі
4.3. Берестейська церковна унія і її наслідки для українського народу
4.4. Розвиток освіти й культури наприкінці XIV — в середині XVI ст.

5. Українське козацтво

5.1. Виникнення козацтва
5.2. Запорозька Січ як козацька республіка

6. Визвольний рух в Україні наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

6.1. Козацько-селянські повстання як реакція на посилення феодального гноблення наприкінці XVI ст.
6.2. Народні повстання у 20—30-ті роки XVII ст.

7. Національно-визвольна війна українського народу в середині XVII ст.

7.1. Причини, характер і рушійні сили визвольної війни. Бойові дії 1648—1657 рр.
7.2. Формування української державності в період визвольної війни
7.3. Входження України під протекторат Російської держави

8. Соціально-економічне і політичне становище України в другій половині XVII ст.

8.1. Соціально-економічний розвиток України
8.2. Політичні події в Україні другої половини XVII ст.

9. Українська державність у XVIII ст.

9.1. Гетьманування І. Мазепи. Північна війна і її наслідки для України
9.2. Особливості соціально-економічного розвитку Правобережної України
9.3. Економічне і політичне становище України в другій половині XVIII ст.
9.4. Входження Північного Причорномор’я і Правобережної України до Російської імперії. Поділи Польщі

10. Завершення історії Запорозької Січі

10.1. Ліквідація царизмом Запорозької Січі
10.2. Доля козацтва

11. Культура України XVI—XVIII ст.

11.1. Роль братств в активізації культурного життя. Братські школи
11.2. Розвиток шкільної освіти. Острозька школа
11.3. Київ як центр культури і освіти в Україні
11.4. Розвиток літератури і мистецтва в Україні

12. Україна в першій половині ХІХ ст.

12.1. Занепад феодально-кріпосницької системи
12.2. Декабристський рух в Україні
12.3. Відродження української національної свідомості
12.4. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії
12.5. Визвольна боротьба в 1848—1849 рр.
12.6. Розвиток науки і культури

13. Економічний, політичний і культурний розвиток України в другій половині ХІХ ст.

13.1. Реформи 60-х років XIX ст.
13.2. Зародження капіталізму в Україні
13.3. Національно-визвольний рух у 60—90-ті роки XIX ст.
13.4. Розвиток культурного життя

14. Україна на початку XX ст.

14.1. Суспільно-політичний і національний рух
14.2. Революційні події в Україні у 1905—1907 рр.
14.3. Соціально-політичний та економічний розвиток напередодні Першої світової війни
14.4. Розвиток української культури
14.5. Україна в роки Першої світової війни

15. Державне відродження України в 1917 — на початку 1918 рр.

15.1. Вплив Лютневої революції 1917 р. на події в Україні
15.2. Боротьба за владу в Україні

16. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920)

16.1. Українська Держава (гетьманат)
16.2. Відродження УНР. Директорія
16.3. Друга війна Радянської Росії проти УНР
16.4. Суспільно-політичне становище в Україні у 1920 р.
16.5. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях

17. Розвиток України у період між Першою та Другою світовими війнами

17.1. Період нової економічної політики (1921—1928)
17.2. Індустріалізація в Україні у 30-ті роки
17.3. Насильницька колективізація сільського господарства
17.4. Розвиток науки і культури
17.5. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні

18. Західно-українські землі у міжвоєнний період (1921—1938)

18.1. Соціальне і економічне становище західноукраїнських земель
18.2. Суспільно-політичний рух
18.3. Розвиток культури західноукраїнських земель

19. Україна напередодні і на початку Другої світової війни

19.1. Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель
19.2. Економіка України напередодні війни. Продовження репресій
19.3. Прорахунки і помилки радянського керівництва

20. Україна в роки німецько-радянської війни (1941—1945)

20.1. Боротьба проти фашистських загарбників у 1941—1942 рр.
20.2. Німецько-фашистський окупаційний режим
20.3. Народна боротьба на окупованих землях.Дії ОУН—УПА
20.4. Діяльність робітників, селян і інтелігенції України у тилу
20.5. Визволення українських земель від німецько-фашистських загарбників

21. Україна в повоєнні роки (1945—1955)

21.1. Відродження і відбудова народного господарства
21.2. Суперечливі тенденції суспільно-політичного життя
21.3. Особливості культурного розвитку
21.4. Діяльність України на міжнародній арені

22. Спроба здійснення нової політики (середина 50-х — перша половина 60-х років)

22.1. Позитивні тенденції в суспільно-політичному житті
22.2. Економічні реформи у промисловості та їх наслідки
22.3. Становище у сільському господарстві
22.4. Нові тенденції і проблеми культурного життя
22.5. Міжнародна діяльність України

23. Наростання кризових явищ (друга половина 60-х — середина 80-х років)

23.1. Підміна економічних засад керівництва народним господарством адміністративно-командними методами
23.2. Погіршення становища у сільському господарстві
23.3. Проблеми соціальної сфери
23.4. Суспільно-політичне життя
23.5. Проблеми розвитку культури і науки
23.6. Міжнародні відносини України

24. Україна на шляху до незалежності і її розвиток за сучасних умов

24.1. Активізація суспільно-політичного громадського руху
24.2. Проголошення і розбудова Української незалежної держави
24.3. Стан економіки України в другій половині 80-х років ХХ ст. — на початку ХХІ ст.
24.4. Становище у сільському господарстві
24.5. Проблеми соціального захисту населення, охорони здоров’я і екології
24.6. Розвиток науки і культури на сучасному етапі
24.7. Зовнішньополітичний курс Української держави

Література

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Історія України. 2-е видання, доповнене (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *