Маркетинговий аналіз (“Академвидав”)

Липчук В. В.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2007
Обсяг – 216 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Поділитися:   

Опис

У посібнику розкрито сутність і загальні засади маркетингового аналізу як основного елементу управління виробництвом і збутом товарів (послуг). Детально висвітлено особливості маркетингового аналізу величини продажу, мотивації купівельної і споживчої поведінки клієнтів підприємства, SWOT-аналізу конкурентних позицій підприємства і його продукції, що є необхідною складовою організації і прогнозування діяльності. Значну увагу приділено аналізу елементів маркетингу-мікс (товарів, ціни, дистрибуції і комунікацій) — комплексної програми заходів, призначених для оптимального оперування ресурсами. Поглибленню набутих теоретичних знань сприятимуть вміщені у посібнику запитання, завдання, тести.
Адресований студентам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам.

Зміст

1. Сутність, загальні засади, методи маркетингового аналізу

1.1. Сутність і організація маркетингового аналізу
Маркетинговий аналіз як вид діяльності
Методика маркетингового аналізу
Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу
Організація праці в процесі маркетингового аналізу
1.2. Маркетинговий аналіз величини продажу
Продаж як об’єкт маркетингового аналізу
Організація і методика здійснення аналізу продажу
Прогнозування продажів
1.3. Аналіз клієнтів підприємства
Зміст, мета і завдання аналізу клієнтів підприємства
Ідентифікація клієнтів і їх загальна характеристика
Аналіз клієнтів щодо вигоди співпраці з ними для підприємства
Аналіз клієнтів щодо вигоди для них купівлі продукції підприємства
Характеристика зв’язків між клієнтами
Аналіз рівня задоволення потреб клієнтів
1.4. SWOT-аналіз
Сутність і значення SWOT-аналізу
Аналіз сильних і слабких сторін, шансів і загроз

2. Аналіз елементів маркетингу-мікс (комплексу маркетингу)

2.1. Аналіз маркетингу-мікс(комплексу маркетингу)
Особливості аналізу маркетингу-мікс
Процес аналізу маркетингу-мікс
2.2. Аналіз товару
Товар як предмет аналізу маркетингу-мікс
Аналіз споживчої цінності товару
Аналіз марки товару
Аналіз упаковки товару
Аналіз життєвого циклу товару
Аналіз нового товару
Аналіз асортименту товарів
2.3. Маркетинговий аналіз ціни
Зміст, мета й особливості аналізу ціни
Вступний етап аналізу цін
Аналіз цін з позиції оточення, покупців, посередників і конкурентів
Аналіз цін з точки зору підприємства
Аналіз цін асортименту
Аналіз цінової еластичності попиту
2.4. Аналіз дистрибуції
Зміст і завдання аналізу дистрибуції
Послідовність аналізу дистрибуції
Аналіз системи і каналів дистрибуції
Аналіз дистрибуції через Інтернет
2.5. Аналіз комунікацій підприємства із суб’єктами ринку
Суть комунікації, предмет і особливості її аналізу
Аналіз цільової і методологічної відповідності комунікацій, спрямованих на просування товару
Аналіз результативності та ефективності промоційних заходів
Аналіз інших форм просування

Тести
Відповіді на тести
Короткий термінологічний словник
Література