Екологія людини (“Академія”)

Димань Т.М.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2009
Обсяг – 376 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Людина прагне жити у безпеці, вберегтися від тиску чинників зовнішнього середовища на її організм, психіку, духовну сферу. Турбота про це — справа суспільна та особиста. Усім сьогодні потрібні екологічні знання, екологічна культура, вміння раціонально організувати свій життєвий простір, побут, емоційне і духовне життя, не шкодити собі.
Виробленню розуміння цієї проблематики, формуванню здатності правильно вибудовувати екологічний вимір свого життя допоможе робота над викладеним у цьому підручнику матеріалом. Не обійтися без нього тим, хто намагається жити правильно, гармонізувати власні життєві сили, наснажити їх силою довкілля. Передусім цінний він студентам вищих навчальних закладів, які опановують курс «Екологія людини».

Зміст

1. Теоретико-методологічні засади екології людини

1.1. Екологія людини як інтегральна дисципліна
Історія розвитку екології як науки
Екологія людини у системі наук
1.2. Антропоекосистема як основний об’єкт дослідження екології людини
Структура антропоекосистеми
Рівні дослідження антропоекосистем
Динаміка і функціонування антропоекосистеми
1.3. Аксіоми, принципи і методи досліджень екології людини
Аксіоми екології людини
Методи досліджень екології людини
Показники, що характеризують спільноти людей і середовище їх існування

2. Еволюція взаємодії людини і природи

2.1. Сучасні уявлення про походження людини
2.2. Прабатьківщина людини
2.3. Взаємодія людини і довкілля на ранньому етапі існування
2.4. Перша екологічна криза в історії людства
2.5. Взаємодія ранніх хліборобів із довкіллям
2.6. Людина в умовах розвитку аграрної культури
2.7. Людство в умовах феодалізму
2.8. Людство на початку індустріальної епохи
2.9. Екологічні проблеми ХХ ст.

3. Вплив навколишнього середовища на генофонд популяції

3.1. Генофонд популяції
3.2. Чинники, що впливають на генофонд популяції
Мутаційний процес
Ізоляція і дрейф генів
Міграція
Структура шлюбів
Природний добір
3.3. Генетичний моніторинг як засіб підтримання генетичної безпеки популяції

4. Екологія харчування

4.1. Енерговитрати і стратегії їх поповнення
Залежність обміну речовин від умов існування
Енергетична ефективність різних систем життєзабезпечення
4.2. Чинники, що впливають на особливості харчування
Культурно-господарська адаптація
Харчування в різних зонах заселення
Вплив соціально-економічних чинників на харчування
4.3. Тенденції розвитку типів харчування
Органічна їжа
Штучна їжа
Генетично модифіковані джерела харчових продуктів
Наноїжа
Функціональна їжа і біологічно активні добавки

5. Соціально-демографічний аспект екології людини

5.1. Життєвий потенціал
Тривалість життя і чинники, що на неї впливають
Смертність і статево-вікова структура населення
5.2. Демографічна поведінка, народжуваність і відтворення населення
5.3. Динаміка чисельності населення Землі і типи його відтворення

6. Етнос як складова антропоеко-системи

6.1. Роль природного середовища у формуванні етносу
6.2. Український етнос у часі і просторі
Антропологічні типи українців
Національний характер українців
Екологічна культура українського етносу

7. Спосіб, рівень і якість життя населення

7.1. Спосіб, рівень і якість життя як об’єкти антропоекологічних досліджень
7.2. Складові способу і якості життя
Вплив сім’ї на формування способу і якості життя
Вплив харчування на якість життя
Забруднення довкілля
Умови водоспоживання
Житлові та комунально-побутові умови
Здоров’я населення як чинник способу життя
Умови праці, зайнятість, доходи і соціальне забезпечення
Вплив міграції населення на якість життя
Бюджет часу населення
Освіта як чинник впливу на життя людини
7.3. Рівень розвитку людського потенціалу

8. Особливості екології людини у місті і сільській місцевості

8.1. Сутність і наслідки процесу урбанізації
Соціально-психологічні аспекти урбанізації
Екологічні наслідки урбанізації
8.2. Екологія людини в сільській місцевості
Спосіб життя сільського населення
Чинники негативного впливу на життєдіяльність населення в сільській місцевості
Вплив сільськогосподарської діяльності на довкілля

9. Проблеми безпеки в екології людини

9.1. Безпека людства і чинники, що на неї впливають
Вплив природних явищ на безпеку людини
Антропогенні чинники впливу на безпеку людини
9.2. Проблеми ризику в екології людини
Сутність і джерела екологічних ризиків
Методи оцінювання ризику і управління ним

10. Здоров’я як визначальна характеристика спільноти людей в антропоеко-системі

10.1. Індивідуальне і популяційне здоров’я
10.2. Суспільний розвиток і типи здоров’я
Типи здоров’я людських популяцій
Підтипи здоров’я, зумовлені природними та економічними чинниками
10.3. Чинники впливу на організм людини і його реакції
Вплив абіотичних чинників на здоров’я людини
Особливості впливу біотичних чинників на здоров’я людини
Вплив антропогенних чинників на здоров’я людини
Реакції організму людини на вплив чинників довкілля

11. Екологія внутрішнього середовища організму людини

11.1. Адаптація внутрішнього середовища організму до зовнішніх впливів
Стресогенні та адаптогенні чинники
Підтримання екологічної чистоти і неспецифічної толерантності організму
Механізми адаптації до різноманітних впливів
11.2. Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини
11.3. Роль аналізаторів людини в забезпеченні життєдіяльності її внутрішнього середовища
Зоровий аналізатор
Слуховий аналізатор
Смаковий і нюховий аналізатори
Тактильна, температурна, больова чутливість

12. Людина як особистість і соціальна істота

12.1. Особистісна сфера
Емоційно-вольова складова особистості людини
Індивідуально-психологічна складова особистості
12.2. Сфери задоволення потреб і діяльність людини
Взаємодія особистості з виробничою сферою
Соціальна сфера особистості
Духовна сфера і сенс буття особистості
12.3. Екологічні освіта і виховання як духовно-моральна альтернатива
Формування екологічної свідомості
Екологічна етика і екологічний гуманізм
Екологічна культура
Екологічні освіта і виховання

Тестові завдання
Короткий термінологічний словник

 

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Екологія людини (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *