Українська мова. Тестовi завдання. 5–11 класи. (“Академія”)

220,00 грн.

Гуйванюк Н. В.

Видання 4-тє, стереотипне

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2018
Обсяг – 504 стор.
Формат – 150×220 мм (60х90/16)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

За багато років цей посібник здобув особливу популярність серед учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Теперішнє його видання підготовлене з урахуванням досвіду використання і надісланих авторам різноманітних порад. Матеріал відповідає чинним Програмам з української мови і рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Він охоплює теоретичні і практичні аспекти основних розділів курсу сучасної української мови і передбачає різні за функціональним призначенням тестові завдання, які можуть бути використані на уроках, під час самостійної роботи учнів, при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів. Прислужиться вчителям-філологам і всім зацікавленим у розвитку власної мовної компетентності.

Зміст

У навчальному процесі і за крок до зовнішнього незалежного оцінювання

Фонетика. Орфографія

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Звуки мови
Орфографія

Лексикологія. Фразеологія

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Лексичне значення слова. Групи слів за значенням
Лексика української мови за походженням і вживанням
Фразеологізми

Будова слова і словотвір

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Значущі частини слова
Способи словотворення

Морфологія

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Самостійні частини мови
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
Неособові форми дієслова
Прислівник
Службові частини мови

Синтаксис. Пунктуація

Синтаксис
Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Пунктуація
Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Словосполучення. Типи підрядного зв’язку
Просте речення. Головні члени речення
Другорядні члени речення
Односкладне речення
Просте ускладнене речення
Складне речення. Складносурядне речення. Складне безсполучникове речення
Складнопідрядне речення
Складна синтаксична конструкція
Розділові знаки у простому і складному реченнях

Зв’язне мовлення

Коротко про основне
Рекомендації до виконання тестових завдань

Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика
Лінгвістика тексту

Сітки правильних відповідей

Уривок із посібника (“Українська мова. Тестові завдання. 5—11 класи” за редакцією Н. В. Гуйванюк) надано виключно для ознайомлення.
Копіювання будь-якої частини без погодження з видавництвами заборонено.

Звуки мови Програма 1

Картка № 1

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. Працювати, життя, хазяїн, монета, година.
2. Поличка, сила, рік, струна, смужка.
3. Сказати, полотно, сон, велосипед, весна.
4. Навчатися, влітку, людина, серце, зірочка.
5. Сонце, мріяти, море, розмова, береза.

II. Укажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова.

1. Взимку, подвір’я, весняний, олівець, співати.
2. Криниця, собор, історія, праска, знання.
3. Сіль, літера, мрія, якір, спадщина.
4. Струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон.
5. Море, п’ятниця, приїхати, суниця, хліб.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати.
2. Мостити, пекти, ловити, любити, хотіти.
3. Дробити, оформляти, стерегти, брати, везти.
4. Берегти, їздити, кликати, мести, жити.
5. Бігти, кришити, ломити, терти, упирати.

IV. Укажіть ознаки, за якими протиставляють приголосні звуки.

1. Глухість.
2. Твердість/м’якість.
3. М’якість.
4. Подовженість.
5. Дзвінкість/глухість.

ukr_mova_test-5

V. Знайдіть відповідність між рядами букв та їх звуковим значенням.

1. Букви, що завжди позначають один звук.
2. Букви, що можуть позначати  і один, і два звуки.
3. Букви, що позначають лише  тверді приголосні звуки.
4. Букви, що можуть позначати на письмі і тверді, і м’які приголосні.
5. Букви, що позначають завжди два звуки.

А. я, ю, є.
Б. ї, щ.
В. а, о, у, і.
Г. д, т, з, с, ц, л, н.
Ґ. б, п, в, н, р.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін, що позначає найменшу одиницю мови та мовлення.

ukr_mova_test

Картка № 2

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. Садовод, складність, князювати, найменший, врожай.
2. Ковзати, скоринка, однокласник, переклад, саджати.
3. Козак, льодяний, навчати, апельсин, розумний.
4. Берег, вечірка, горіховий, друкар, займенниковий.
5. Звук, слово, комплексний, кораблик, механізм.

ІІ. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук.

1. Вісь, сів, сивий, ясний, син.
2. Деревій, весна, вітер, павутина, кавун.
3. Віхоть, вогкий, кухня, хутір, фартух.
4. Жених, дочці, дріжджі, череда, ціп.
5. Тільки, пташка, тушкан, тюль, тема.

ІІІ. Укажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Кріпити, крастися, плести, дерти, нести.
2. Могти, стерегти, пустити, кидати, вимірювати.
3. Дробити, бігти, полоти, брати, везти.
4. Святити, молоти, красти, шити, терти.
5. Топити, носити, їздити, пустити, графити.

ІV. Зазначте слова, у складі яких є лише два дзвінкі приголосні звуки.
Обіцяй1 мало2, а3 зроби4 багато5 (Народна творчість).

ukr_mova_test-5

V. Знайдіть відповідність між місцем творення звуків та їх рядами.

1. Задньоротові.
2. Губні.
3. Піднебінні.
4. Зубні.
5. Губні та задньоротові.

А. [б], [п], [в], [м], [ф].
Б. [д], [т], [з], [с].
В. [р], [ж], [ч], [ш] [й].
Г. [г], [к], [х], [ґ].
Ґ. [б], [ґ], [в], [ф], [к].

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення розділу науки, який вивчає звуки мови і мовлення.

ukr_mova_test

Картка № 3

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі.

1. Тіньовий, скоринка, тинятися, комар.
2. Морок, кіготь, холод, проїзд, двері.
3. Монах, ховрах, кожух, темний, коло.
4. Спека, спати, поспіх, чаша, посуха.
5. Безлад, малий, гриміти, страх, гора.

ІІ. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дж і дз позначають один звук.

1. Підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі.
2. Підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт.
3. Дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало.
4. Підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем.
5. Підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах наявне подвоєння приголосних.

1. Суддя, життєпис, законно, трясся, бовван.
2. Лляти, туманний, збіжжя, життя, юннат.
3. Відділ, роззява, ранній, військкомат, старанно.
4. Ілля, навмання, колосся, годинник, численний.
5. Почуття, Вінниця, рілля, сіллю, сторіччя.

ІV. Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.

Ми1 дзвіночки2,
Лісові3 дзвіночки4
Славим5 день6.
Ми7 співаєм8.
Дзвоном9 зустрічаєм10
День11!
День12! (П. Тичина).

ukr_mova_test-12

V. Знайдіть відповідність між можливим чергуванням голосних та приголосних звуків при словозміні чи словотворенні і рядами слів.

1. Чергування голосних  при словозміні.
2. Чергування приголосних  при словотворенні  та словозмінні.
3. Чергування не відбувається.
4. Чергування голосних при словотворенні.
5. Чергування приголосних при словозміні.

А. Рука, світити, вухо, графити.
Б. Шовк, атом, середа, хлібороб.
В. Шість, Канів, вогонь, хлопець.
Г. Сідати, ломити, говорити,  скакати.
Ґ. Лазити, носити, возити, їздити.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, при вимові яких шум переважає над голосом.

ukr_mova_test

Картка № 4

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Додавати, будинок, режисер, зріз, лев.
2. З’їзд, ворог, левада, пити, раса.
3. Одяг, доба, здогад, дуб, лід.
4. Рада, волошка, лити, перстень, словник.
5. Згуба, драма, летючий, список, мити.

ІІ. Зазначте, у якому рядку всі слова розташовано в алфавітному порядку.

1. Борона, відживати, вабити, подружжя, контракт.
2. Дивак, дим, ласий, палати, канцелярія.
3. Рости, симпатія, знахар, витівки, ручка.
4. Відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати.
5. Вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Гатити, водопій, сон, мох, шелест.
2. Особа, пшоно, череда, вовк, студент.
3. Голова, слово, осінь, Канів, день.
4. Стояти, сім, джерело, тінь, берег.
5. Вітер, женити, сторона, колгосп, рот.

ІV. Позначте слова, у яких спостерігається розбіжність між написанням і вимовою.
З1 ким2 поведешся3, того4 й5 наберешся6 (Народна творчість).

ukr_mova_test-6

V. Знайдіть відповідність між фонетичними явищами та рядами слів, що їх ілюструють.

1. Подовження і подвоєння приголосних.
2. Уподібнення приголосних.
3. Подвоєння приголосних.
4. Подовження приголосних.
5. Спрощення у групах приголосних.

А. Принісши, безжурний, коритце, сміється.
Б. Тріснути, проїзний, щасливий, захисний.
В. Насіння, гілля, Ілля, стаття.
Г. Піддати, стінний, оббити, розрісся.
Ґ. Роззброєння, лляти, лимонний, навмання.

ukr_mova_test-5

VІ. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, які утворюються з голосу і шуму або тільки шуму.

ukr_mova_test

 

Додаткова інформація

Бренд

Академія

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Мова

Українська

Розділ

Школярам. Абітурієнтам

Видавництво

Академія

Палітурка

Тверда

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Українська мова. Тестовi завдання. 5–11 класи. (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *