Вступ до педагогічної професії. 2-ге видання, стереотипне (“Академвидав”)

Мешко Г. М.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2012
Обсяг – 200 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Поділитися:   

Опис

Учитель — людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Із його працею свої сподівання пов’язують ті, у чиїх сім’ях зростають діти. Від нього залежать розвиток особистості і міцність основ суспільства. Справжнім учителем може стати людина з високими моральними якостями та рівнем культури, яка розуміє, що шлях до професії і шлях у професії потребують праці над собою, постійного самоформування і самовдосконалення. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання.
Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам вищих навчальних закладів. Викладена в ньому інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога.

Зміст

1. Професійна діяльність і особистість педагога

1.1. Загальні засади педагогічної професії
Сутність і функції педагогічної діяльності
Становлення і розвиток педагогічної професії
Особливості педагогічної професії
Структура педагогічної діяльності
Стилі педагогічної діяльності
1.2. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності
Професійно зумовлені вимоги до особистості вчителя
Роль особистісних якостей учителя в педагогічній діяльності

2. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога

2.1. Педагогічне спілкування, його структура, функції, стилі
Спілкування як основа педагогічної діяльності
Сутність педагогічного спілкування
Структура педагогічного спілкування
Стилі педагогічного спілкування
2.2. Мистецтво педагогічного спілкування
Педагогічний конфлікт і причини його виникнення
Поведінка вчителя в конфліктній ситуації

3. Підготовка вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі

3.1. Модернізація вищої освіти в Україні згідно з вимогами Болонського процесу
3.2. Вищий педагогічний навчальний заклад і організація навчально-виховного процесу в ньому
3.3. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі
3.4. Організація навчальної праці студента
Культура навчальної праці студента
Гігієна розумової праці студента
Режим дня студентів
Техніка розумової праці студента
Наукова робота студентів у системі професійної підготовки

4. Професійне самовиховання майбутнього педагога

4.1. Самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя
4.2. Технологія професійного самовиховання майбутнього педагога
Самопізнання як передумова самовиховання майбутнього педагога
Самовиховання майбутнього вчителя як система
4.3. Професійне зростання вчителя

Додатки
Термінологічний словник
Література