Філософія. Видання 3-тє, стереотипне (“Академвидав”)

220,00 грн.

Причепій Є. М., Чекаль Л. А.,
Черній А. М.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2009
Обсяг – 592 сторінки
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

У третьому виданні підручника на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.

Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і зарубіжних філософів, короткий словник філософських термінів.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Зміст

Вступ до філософії

Сутність філософії та її роль у суспільстві.
Світогляд, його структура і функції.
Типи світоглядів.
Поняття «філософія».
Предмет філософії.
Соціальні умови формування філософії.
Духовні джерела філософії.
Філософські проблеми та дисципліни.
Специфіка філософського знання.
Філософські методи.
Функції філософії.

Історичні типи філософії

Методологічні проблеми історії філософії.
Предмет історії філософії.
Історія філософії і філософія історії.
Методи історико-філософського аналізу.
Західна та східна моделі (парадигми) філософії.
Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції.
Давньоіндійська філософія.
Давня китайська філософія.
Філософія Давньої Греції.
Філософія Середньовіччя та Відродження.
Філософія Середньовіччя.
Патристика.
Схоластика.
Філософія епохи Відродження.
Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.).
Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії.
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу.
Емпіризм. Англійська філософія XVII—XVIII ст.
Раціоналізм.
Філософія Просвітництва.
Німецька класична філософія.
Критична філософія І. Канта.
Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте.
Об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.
Філософія Л. Фейєрбаха.
Філософія марксизму.
Сучасна світова філософія.
Позитивізм. Історична школа філософії науки.
Ірраціоналізм у сучасній філософії.
«Філософія життя».
Прагматизм.
Феноменологія.
Екзистенційна філософія.

Українська філософія.

Дохристиянські витоки української філософії.
Філософська думка часів Київської Русі.
Філософія українського Відродження та бароко.
Філософія Г. Сковороди.
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні.
Філософія української національної ідеї.

Філософське розуміння світу

Філософське вчення про буття (онтологія).
Проблема буття у філософії.
Вчення про світ.
Підстави існування світу.
Сфери буття світу.
Категорії як структури буття.
Філософія пізнання (гносеологія).
Пізнання як предмет філософського аналізу.
Сутність пізнання у філософській традиції.
Чуттєве та раціональне в пізнанні.
Методологія наукового пізнання.
Свідомість. Поняття «свідомість».
Проблема свідомості в історії філософії.
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла.
Виникнення свідомості.
Ознаки (властивості) свідомості та її структура.
Філософія людини Філософська антропологія.
Релігійно-міфологічна антропософія.
Натуралістична (наукова) антропософія.
Філософські проблеми антропогенезу.
Біологічне і соціальне в людині.
Біологія і культура в генезисі людини.
Сфери буття людини.
Філософія культури.
Поняття культури та її сутнісні начала.
Атрибутивні ознаки і властивості культури.
Генеза теорії культури.
Проблема кризи сучасної культури.
Філософія релігії.
Поняття і проблемна сфера філософії релігії.
Поняття феномена релігії.
Філософські концепції природи релігії.
Основні елементи та структура релігії.
Буття Бога у філософській інтерпретації.

Філософія і суспільство

Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства).
Природа суспільства у філософській традиції.
Онтологія соціального.
Форми організації суспільного буття.
Малі та середні соціальні групи.
Великі соціальні групи як основні суб’єкти суспільного розвитку (класи, нації).
Філософія історії: поняття і предмет.
Лінійна філософія історії.
Нелінійна філософія історії.
Філософія права: поняття і предмет вивчення.
Сутність права.
Право і закон.
Людина і право.
Правова держава.
Громадянське суспільство.
Філософія техніки.
Техніка та історія людства.
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення.
Техніка як філософське поняття.
Головні проблеми досліджень у філософії техніки.
Проблема оцінки техніки.
Найвидатніші філософи світу і України

Короткий словник філософських термінів

Додаткова інформація

Бренд

Академвидав

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Мова

Українська

Розділ

Підручники для вишів

Видавництво

Академвидав

Палітурка

Тверда

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Філософія. Видання 3-тє, стереотипне (“Академвидав”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *