Українська мова для всіх, 2-ге видання, виправлене, доповнене (ВЦ “Академія”)

180,00 грн.

Голосовська Г. Г.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2015
Обсяг – 208 стор.
Формат – 150×220 мм (60х90/16)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: , ,
Поділитися:   

Опис

Культура мовлення починається із самоусвідомлення мовної особистості і виявляється у послуговуванні мовними нормами. Оволодінню ними сприятиме робота з пропонованим навчальним посібником. Його структуру формують аналіз складних випадків творення і вживання іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів і дієслівних форм, сполучників і прийменників, а також відомості про основні мовні норми з морфології, синтаксису, лексичної сполучуваності, дієслівного керування, семантики, акцентуації. Завдання і матеріали додатків допоможуть усвідомити, узагальнити і перевірити набуті знання, мовностилістичні рекомендації — уникнути поширених помилок.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім зацікавленим у мовленнєвому саморозвитку.

Зміст

1. Повнозначні частини мови

1.1. Іменник

Труднощі у визначенні роду іменників
Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження
Наголошування іменників у множині
Труднощі у відмінюванні іменників
Труднощі у відмінюванні іменників у кличному відмінку
Труднощі у відмінюванні назв населених пунктів на -ів/-їв, -ине/-їне, -ове, -еве/-єве та -е
Чергування приголосних при відмінюванні іменників
Відмінювання прізвищ в українській мові
Прізвища з випадними голосними -е/-є, о
Особливості відмінювання українських прізвищ із суфіксом -ів- (-їв-)
Відмінювання складних прізвищ в українській мові
Труднощі узгоджування прізвищ з множиною іменників
Творення чоловічих і жіночих імен по батькові
Труднощі у вживанні та творенні абревіатур
Труднощі у відмінюванні абревіатур
Хитання у визначенні роду абревіатур
Труднощі в утворюванні відабревіатурних назв осіб та відабревіатурних прикметників
Особливості написання відабревіатурних назв осіб
Мовностилістичні рекомендації щодо вживання іменників

Насос, пилосос, соковижималка чи водотяг, пилотяг, соковитискувач
Хімчистка, ремонт, рихтовка, шліфовка чи хімчищення, ремонтування, рихтування, шліфування
Адрес, адреса
Взаємини, стосунки чи взаємовідносини (відношення)
Виняток чи виключення
Виш чи вуз
Віряни, вірні чи віруючі
В якості чи як
Гривна, гривня
Екземпляр, примірник
Залицяльник, поціновувач чи поклонник
Запитання, питання
За рахунок чи коштом, за кошти, у результаті, шляхом, внаслідок, завдяки
Збори, зібрання
Зміст, вміст
Кандидат у президенти чи кандидат на посаду президента
Корки, тиснява чи пробки, затори на дорогах
Лежобок(а)
Майдан чи площа
Місцеперебування, місцерозташування, осідок чи місцезнаходження
На виплат чи в розстрочку
Напруга, напруження, напруженість
На рахунок або щодо, стосовно
Низка, лава, ряд
Оаза чи оазис
Обшир, простір
Область, ц«рина, галузь, сфера, ділянка
Об’єм, обсяг, місткість
Оголошення чи об’ява
Посилання чи покликання на автора, працю
Пропуск чи пробіл між словами
Район, регіон
Решта
Річище чи русло
Садовин«, горЩдина
Скарбниця чи казна
Співпраця чи співробітництво
Справочинство чи діловодство
Стан, становище, положення
Типу чи штибу, на кшталт, на взір, на зразок, на вигляд

Труднощі у вживанні іншомовних слів

1.2. Прикметник

Труднощі у розмежуванні прикметників за твердою і м’якою групами
Особливості творення ступенів порівняння прикметників
Особливості вживання форм прикметників
Труднощі у творенні присвійних прикметників
Складні випадки творення відносних прикметників
Мовностилістичні рекомендації щодо вживання прикметників

Варений, варений
Виборний, виборчий
Видатний, визначний
Винятковий чи виключний
Військовий, воєнний
Вірний чи правильний, слушний
Громадський, громадянський
Дальший, подальший
Здібний, здатний, спроможний
Змістовий, змістовний
Істотний чи суттєвий, значний
Корінний, докорінний
Минулого року чи в минулому році
Музичний, музикальний
Навчальний чи учбовий
Нагальні, пекучі, настійні чи насущні
Найвищий, найкращий
Офіційний чи офіційне Тбілісі
Подібний, схожий
Прибулий, приїжджий чи іногородній
Природний чи природній
Професійний, професіональний
Робочий, робітничий
Торговий, торговельний чи торгівельний
Численний, чисельний

1.3. Числівник

Мовностилістичні рекомендації щодо вживання числівників та причислівникових іменників

200 чоловік чи 200 людей?

Труднощі в узгодженні іменників із числівниками
Особливості відмінювання кількісних числівників
Особливості відмінювання збірних числівників
Особливості поєднання збірних числівників з іменниками
Особливості відмінювання дробових числівників
Особливості узгодження іменників із дробовими числівниками
Особливості відмінювання числівників півтора, півтори, півтораста
Особливості вживання числівників на позначення часу
Що означає українське по сьомій

1.4. Займенник

Труднощі у відмінюванні займенників
Особливості вживання займенників

1.5. Прислівник

Мовностилістичні рекомендації щодо вживання прислівників

Винятково, виключно
Вірно чи правильно
Вражаюче чи навдивовиж(у), напрочуд, разюче, чудово
Далі, надалі
Завважки, завглибшки, завтовшки, завдовжки, завширшки
Завчасно, заздалегідь
Зараз, тепер
Мимохідь, мимохіть
Наразі, поки що, в перший момент, в такому випадку, зараз
Обіч, обабіч
Природно
Треба, потрібно, варто, можна, маємо чи слід
Щойно чи тільки що

1.6. Дієслово

Труднощі у вживанні дієслів давноминулого часу
Особливості дієслівного керування
Труднощі у використанні в українській мові дієслівних суфіксів -ирува- (-ірува-)
Труднощі у визначенні дієвідміни дієслів
Особливості відмінювання дієслів дати, їсти та з основою на -вісти
Особливості творення наказового способу дієслів
Дієслова з постфіксом –ся
Мовностилістичні рекомендації щодо вживання дієслів

Був і залишається чи був і є, буде
Вияснилося, з’ясувалося
Відзначати, зазначати, позначати
Відстоювати, настоювати
Включити чи увімкнути світло
Влаштувати прийом чи прийняти делегацію, дати вечерю
Гадати, ворожити
Дати, надати
Добиватися, виборювати, досягати, захищати
Договоритися
Загубити, втратити, занапастити
Зажила слави, зажила по-новому, але рана загоїлася
Заказувати, відказувати, приказувати, доказувати
Збігатися, сходитися чи співпадати; мається чи є
Зводиться до… чи обмежене, тотожне, означає, полягає
Здавати справу (з чого?) чи віддавати собі звіт (у чому?)
Знаходитися чи перебувати, міститися, розташуватися, бути, мешкати
Зраджувати (кого? що?), нехтувати (кого? що?)
Зустрічаються люди, а трапляються події
Маєте рацію, правду кажете, ваша правда чи ви праві
Навчатися (чого?)
Насправді (дійсно) так, а не відповідає дійсності
ОбговорНмо чи давайте обговоримо
Питатися
Підключитися чи під’єднатися до мережі зв’язку, електромережі
Позиціонуватися як…
Познайомитися, ознайомитися
Покликатися чи посилатися
Поставляти чи постачати продукти, електроенергію, газ
Потребувати, вимагати
Поширювати, розповсюджувати
Приставати (на що?)
Притримуватися, дотримуватися
Пробачте мені чи пробачте мене
Продовжувати працювати чи працювати і далі
Топити, опалювати
Ухвалити чи прийняти рішення
Являється чи є

1.7. Дієприкметник

Особливості активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові
Власне українські віддієслівні прикметники
Способи передавання значення активної дії в теперішньому часі
Особливості творення і вживання активних дієприкметників минулого часу
Особливості творення і вживання дієприкметників пасивного стану
Мовностилістичні рекомендації щодо вживання дієприкметників
Зажаданий, задіяний, запрошуваний чи затребуваний

1.8. Дієприслівник

Мовностилістичні рекомендації щодо вживання дієприслівників
Особливості вживання дієприслівникових зворотів

2. Неповнозначні частини мови

2.1. Прийменник

Мовностилістичні рекомендації щодо вживання деяких прийменників

Прийменник в
Прийменник при
Прийменник понад
Включно з чи разом з, сумарно з, все (всі) разом
Згідно з, відповідно до
Незважаючи на
З погляду, з точки зору
Близько
За рахунок, на рахунок
З — по, від — до
Через
Протягом

2.2. Сполучник

Мовностилістичні рекомендації щодо вживання сполучників

Бо, тому що, через те що, позаяк
Як
Що… то

Додатки

1. Найпоширеніші помилки у вживанні слів та словоформ в українській мові
2. Короткий російсько-український словник найпоширеніших висловів
3. Особливості українського дієслівного керування
4. Особливості перекладу дієслівних словосполучень

Література

 

Додаткова інформація

Бренд

Академія

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Мова

Українська

Розділ

Підручники для вишів

Видавництво

Академія

Палітурка

Тверда

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Українська мова для всіх, 2-ге видання, виправлене, доповнене (ВЦ “Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *