Екологічний менеджмент (“Академія”)

Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2007
Обсяг – 432 сторiнки
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (ламiнування)

Категорії: , ,
Поділитися:   

Опис

У підручнику системно розглянуто становлення, сутність і методичні основи екологічного менеджменту як різновиду управління і сфери наукового дослідження. З урахуванням тенденції до екологізації усіх галузей суспільного виробництва охарактеризовано основні інструменти екологічного управління, систему державного менеджменту в екологічній сфері та екологічні інновації. Значну увагу приділено сутності і методам мінімізації та оптимізації екологічних ризиків, які є наслідком антропогенного тиску на навколишнє природне середовище, іншим теоретичним і прикладним проблемам екологічного менеджменту.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям природоохоронної роботи.

Зміст

1. Науково-методичні засади екологічного менеджменту

1.1. Становлення, сутність і методичні основи екологічного менеджменту.
Становлення екологічного менеджменту.
Сутність, принципи і функції сучасного екологічного менеджменту.
Методологічні основи екологічного менеджменту.

1.2. Механізми і основні інструменти реалізації екологічного менеджменту.

1.3. Правове та інформаційне забезпечення екологічного менеджменту.
Механізми правової і економічної відповідальності суб’єктів екоменеджменту.

1.4. Концепція і стратегія сталого розвитку.
Сутність та індикатори сталого розвитку.
Конституція Землі як глобальний міжнародно-правовий документ.
Екологічно орієнтована економіка як необхідна складова сталого розвитку.

2. Інструменти екологічного менеджменту

2.1 Загальна характеристика екологічних і економічних інструментів екологічного менеджменту.

2.2. Стандартизація як нормативно-методична основа екологічного менеджменту.
Міжнародні стандарти в галузі екологічного менеджменту.
Стандарти ДСТУ ISO серії 9000.
«Управління якістю» як методологічна основа екологічного менеджменту.
Систематизація інтегрованих систем менеджменту.

2.3. Екологічна сертифікація як інструмент екологічного менеджменту.
Становлення екологічної сертифікації.
Системи сертифікації.
Сертифікація системи екологічного менеджменту підприємства.
Міжнародні організації з сертифікації.

2.4. Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту.
Сутність, об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту.
Загальні принципи і типи екоаудиту.
Мета, завдання і функції екологічного аудиту.
Організаційно-правові аспекти проведення екологічного аудиту.
Права та обов’язки екоаудиторів.
Сфера використання екоаудиту та екологічної сертифікації.
Екологічний аудит територій і господарських систем.
Екологічний аудит при експлуатації мінерально-сировинних ресурсів.
Картографічні еколого-географічні дослідження.
Муніципальний екологічний аудит.

2.5. Екологічна експертиза як інструмент оцінювання впливу антропогенної діяльності на довкілля.
Екологічна експертиза як складова процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
Форми, види і стадії проведення екологічної експертизи.
Правове забезпечення екологічної експертизи.
Висновки державної екологічної експертизи.
Компетенція центральних органів влади у галузі екологічної експертизи.

3. Система державного екологічного менеджменту

3.1. Організаційна структура державного менеджменту.
Мета, завдання і функції державного екологічного менеджменту.
Органи загального державного управління в екологічних галузях.
Діяльність Міністерства екології і природних ресурсів.
Функції державного управління екології і природних ресурсів.
Регіональні і відомчі органи управління у системі екологічного менеджменту.

3.2. Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування.

Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням природокористувачами вимог законодавства.
Регулювання взаємодії органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього середовища.
Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.
Державний контроль за дотриманням заповідного режиму на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду.
Організація і проведення перевірок меліоративних систем.
Порядок здійснення державного контролю у галузі охорони, використання, відтворення тваринного світу і рибних ресурсів.
Проведення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища в автотранспортних підприємствах.

3.3. Неурядові і громадські екологічні організації.
Повноваження і функції громадського екологічного управління.
Екологічний менеджмент неурядових організацій.

3.4. Державний екологічний менеджмент у сфері охорони здоров’я населення.
Взаємозв’язок стану навколишнього середовища і здоров’я населення.
Картографування медико-демографічних проблем.
Управління якістю продуктів споживання.
Контролювання рівня забруднення сировини і харчової продукції з метою зниження шкідливого впливу на здоров’я.
Менеджмент у сфері виробництва екологічно безпечних продуктів харчування.
Профілактика радіоактивного забруднення харчових продуктів.

4. Інновації екологічного менеджменту

4.1. Напрями розвитку екологічного менеджменту.
Перспективи розвитку державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і екологічного управління.
Екологічний менеджмент у інноваційнно-інвестиційній діяльності.
Становлення принципів екологічно врівноваженого розвитку і вироблення його індикаторів.

4.2. Становлення і розвиток екологічного маркетингу.
Сутність екологічного маркетингу.
Товарна і цінова політики в екологічному маркетингу.
Комунікаційна і розподільна політики просування екологічного продукту.
Маркування продукції як основний метод інформування про її екологічні властивості.

4.3. Роль екологічного менеджменту в забезпеченні якості життя.
Сутність поняття «якість життя» і його показники.
Наукові основи менеджменту якості.
Система аналізу небезпек і управління критичними точками (НАССР).

5. Екологічні ризики

5.1. Сутність і класифікація ризиків.

5.2. Управління екологічними ризиками.
Оцінювання екологічних ризиків.
Екологічні ризики інновацій.
Ризики використання генетично модифікованої продукції.

Короткий термінологічний словник.
Література.

 

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Екологічний менеджмент (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *