Регіональна економічна і соціальна географія світу. Видання 2-ге, доповнене, перероблене (“Академія”)

Безуглий В. В., Козинець С. В.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2007
Обсяг – 688 сторiнок
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: , ,
Поділитися:   

Опис

Посібник, який кілька років користувався заслуженим попитом, вдосконалено з огляду на сучасні реалії науки. У ньому висвітлено теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії світу. За типовою географічною схемою системно проаналізовано економічне, соціальне, політічне життя всіх регіонів світу: склад, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, населення, макроекономічні показники розвитку, зовнішньоекономічні зв’язки, рекреаційно-туристичну сферу, роль регіонів та окремих країн у світовому господарстві. Додатки містять інформацію про природні, демографічні, соціально-економічні, макроекономічні, транспортні особливості країн регіону.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з економіки, географії, туризму та інших підрозділів соціальної сфери.

Зміст

Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу»

1.1. Об’єкт і предмет регіональної економічної і соціальної географії світу.
1.2. Теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії світу.
1.3. Методи дослідження.
1.4. Зв’язок регіональної економічної і соціальної географії світу з іншими науками.
1.5. Історія розвитку регіональної економічної і соціальної географії світу.

Політична карта світу

2.1. Базові поняття.
2.2. Основні періоди та етапи формування політичної карти світу.
2.3. Типологія країн світу.
2.4. Міжнародні організації та союзи.

Західна Європа

3.1. Економіко-географічна характеристика Європи. Європейський Союз.
3.2. Загальні відомості про регіон Західна Європа. Економіко-географічне положення.
3.3. Природні умови і ресурси.
3.4. Населення.
3.5. Господарство.
3.6. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Північна Європа

4.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
4.2. Природні умови і ресурси.
4.3. Населення.
4.4. Господарство.
4.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Південна Європа

5.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
5.2. Природні умови і ресурси.
5.3. Населення.
5.4. Господарство.
5.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Східна (Центральна) Європа

6.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
6.2. Природні умови і ресурси.
6.3. Населення.
6.4. Господарство.
6.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Південно-Східна Європа

7.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
7.2. Природні умови і ресурси.
7.3. Населення.
7.4. Господарство.
7.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Північна та Центральна Азія

8.1. Економіко-географічна характеристика Азії.
8.2. Загальні відомості про регіон Північна та Центральна Азія. Економіко-географічне положення.
8.3. Природні умови і ресурси.
8.4. Населення.
8.5. Господарство.
8.6. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Південно-Західна Азія

9.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
9.2. Природні умови і ресурси.
9.3. Населення.
9.4. Господарство.
9.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Південна Азія

10.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
10.2. Природні умови і ресурси.
10.3. Населення.
10.4. Господарство.
10.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Південно-Східна Азія

11.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
11.2. Природні умови і ресурси.
11.3. Населення.
11.4. Господарство.
11.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Східна Азія

12.1. Склад регіону. Економіко-географічне положення.
12.2. Природні умови і ресурси.
12.3. Населення.
12.4. Господарство.
12.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Північна Америка

13.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
13.2. Природні умови і ресурси.
13.3. Населення.
13.4. Господарство.
13.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Латинська Америка

14.1. Загальні відомості про регіон. Економіко-географічне положення.
14.2. Природні умови і ресурси.
14.3. Населення.
14.4. Господарство.
14.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Північна Африка

15.1. Економіко-географічна характеристика Африки.
15.2. Склад регіону Північна Африка. Економіко-географічне положення.
15.3. Природні умови і ресурси.
15.4. Населення.
15.5. Господарство.
15.6. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Західна Африка

16.1. Склад регіону. Економіко-географічне положення.
16.2. Природні умови і ресурси.
16.3. Населення.
16.4. Господарство.
16.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Центральна Африка

17.1. Склад регіону. Економіко-географічне положення.
17.2. Природні умови і ресурси.
17.3. Населення.
17.4. Господарство.
17.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Східна Африка

18.1. Склад регіону. Економіко-географічне положення.
18.2. Природні умови і ресурси.
18.3. Населення.
18.4. Господарство.
18.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Південна Африка

19.1. Склад регіону. Економіко-географічне положення.
19.2. Природні умови і ресурси.
19.3. Населення.
19.4. Господарство.
19.5. Рекреація і туризм.
Додаткова інформація про країни регіону.

Австралія та Океанія

20.1. Загальні відомості про регіон.
20.2. Австралійський Союз.
20.3. Океанія.
20.4. Рекреація і туризм регіону.

Додатки

Додаток 1. Природні показники країн світу.
Додаток 2. Демографічні показники країн світу.
Додаток 3. Соціально-економічні показники стану населення.
Додаток 4. Макроекономічні показники.
Додаток 5. Транспортні показники.

Короткий термінологічний словник.
Література.

Уривок із навчального посібника (“Регіональна економічна і соціальна географія світу” Безуглий В. В., Козинець С. В.) надано виключно для ознайомлення.
Копіювання будь-якої частини без погодження з видавництвами заборонено.

1. Теоретичні та методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу»

1.1. Об’єкт і предмет регіональної економічної і соціальної географії світу

Регіональна економічна і соціальна географія світу є однією з галузей географічної науки. Головне її завдання полягає в обґрунтуванні шляхів удосконалення територіальної (просторової) організації суспільства: особливостей формування територіально-виробничих комплексів у конкретних природних і соціально-економічних умовах; основних напрямів вирівнювання соціальних відмінностей у регіонах світу. Не менш важливим є світоглядне та загальноосвітнє значення регіональної економічної і соціальної географії світу. Як навчальна дисципліна, вона дає науково обґрунтоване уявлення про характер взаємодії суспільства й природи, про форми і тенденції розвитку територіальної організації суспільства у значних територіальних масивах країн — регіонах.

Регіональна економічна i соціальна географія світу — складова соціально-економічної географії; наука про закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у конкретних регіонах та країнах світу.

Як і кожна наука, вона має власні об’єкт і предмет дослідження, формує певну систему методів та прийомів дослідження. Її специфіка виявляється у використанні синтетичного (комплексного) підходу до вивчення соціально-економічних та екологічних аспектів розвитку країн і регіонів у просторі й часі. На сучасному етапі регіональна географія використовує історично утворені загальні методологічні підходи — просторовість, комплексність, глобальність і конкретність.
Об’єкт дослідження регіональної економічної і соціальної географії світу — суспільство та його складові: регіональне господарство, населення регіонів світу, територіальні соціальні структури, господарські зв’язки країн світу, міжнародний поділ праці тощо.
Предмет дослідження — особливості та закономірності просторової організації суспільства і його складових на рівні регіонів світу. Вивчення соціально-економічних процесів у територіальному вимірі передбачає розгляд їх із позицій розміщення, взаєморозташування, взаємодії та просторових відносин, причинно-наслідкових зв’язків. Для навчального курсу предметом дослідження є географічні проблеми просторової організації регіональної економіки, сукупність проблем соціального розвитку в їх територіальному вираженні, територіальна організація соціального життя, просторові суспільні системи. Регіональна економічна і соціальна гео- графія світу вивчає територіальний (міжнародний) поділ праці, розміщення продуктивних сил у межах окремих регіонів, регіональну політику, територіальну організацію виробництва, геополітику і геостратегію регіонів світу, просторові соціально-економічні пропорції, територіальні соціально-економічні структури, транспортні й інфраструктурні мережі та системи, а також системи розселення та інші аспекти просторової організації суспільства у межах регіонів світу.
Базовим поняттям курсу є «регіон». У повсякденному житті це поняття використовують, ведучи мову про регіональну політику, регіональну економіку, регіони світу тощо. Синонімом йому є поняття «район», але його частіше застосовують до території меншого масштабу, переважно всередині території великих країн.

Регіон (лат. regio, regionis — область, округ) — певна історико-географічна область, що об’єднує території не менше двох країн, має конкретно визначені межі й подібні природні, історичні, соціально-культурні та господарські особливості.

Регіони істотно різняться за своїми масштабами. На глобальному (світовому) рівні виділяють фізико-географічні регіони — континенти. Економічний підхід покладено в основу виділення економічних регіонів світу (Західна Європа, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близькосхідний регіон тощо). Диференціацію країн світу здійснюють також на основі історичних, цивілізаційних, соціальних, культурних, етнічних, конфесійних, лінгвістичних та інших критеріїв.
Вихідною одиницею регіональної диференціації світу є історико-географічний регіон — більш-менш цілісна територія в історичному, географічному, політичному, культурному та господарському аспектах. Здебільшого вони мають різний ступінь внутрішньої єдності, часто є штучно роз’єднаними. Це залежить від їх історичної долі й типу цивілізацій, що склалися, перебігу етнічних процесів, напряму господарських зв’язків, розвитку транспортних шляхів тощо.
Характеристика кожного регіону базується на визначенні його географічної специфіки, тобто територіальних відмінностей. Головне у географічній специфіці регіонів — особливості розміщення населення, природно-ресурсного потенціалу та господарства на різних етапах історичного розвитку. Наприклад, в Азії особливості розміщення суспільно-економічних об’єктів сформувалися багато тисячоліть тому. В Європі це відбулося значно пізніше, а в Африці, Америці, Австралії у сучасному вигляді вони почали формуватися лише декілька століть тому внаслідок європейської колонізації.
Для з’ясування особливостей функціонування регіонів важливим є поняття «економічний простір» — територіальна сукупність господарських зв’язків. У Європі він єдиний через відносно невеликі масштаби регіонів, відсутність істотних внутрішніх перешкод та особливостей історичного розвитку. В Латинській Америці, Африці, Азії регіони слабко економічно пов’язані між собою.

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Регіональна економічна і соціальна географія світу. Видання 2-ге, доповнене, перероблене (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *