Педагогіка. 4-те видання, стереотипне (Волкова Н. П.) (“Академвидав”)

Волкова Н. П.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2012
Обсяг – 616 сторiнок
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії виховання, освіти і навчання, специфіку і закономірності розвитку особистості учня, особливості освітньої системи в Україні. Значну увагу приділено питанням, які стосуються діяльності, фахового розвитку, компетентності, психологічної, комунікативної підготовки, особистісної культури вчителя. Висвітлено різноманітні аспекти школознавства, а також становлення світової та вітчизняної педагогічної науки і практики від найдавніших часів до сьогодення.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам.

Зміст

1. Загальні засади педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки.
Педагогіка як наука про навчання, виховання й розвиток підростаючих поколінь.
Система педагогічних категорій.
Система педагогічних наук.

1.2. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження і його логіки.
Метод, методика науково-педагогічного дослідження.
Загальнонаукові методи дослідження.
Логіка (етапи) психолого-педагогічного дослідження.

1.3. Проблеми розвитку особистості і їх значення для виховання.
Особистість, її розвиток і формування.
Роль спадковості, середовища і діяльності в розвитку особистості.
Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості.
Виховання, навчання і розвиток особистості.

1.4. Вікові особливості психічного і фізичного розвитку особистості.
Вікові періоди розвитку особистості.
Індивідуальні особливості учнів.

2. Теорія виховання

2.1. Сутність, зміст процесу виховання.
Процес виховання, його структура і рушійні сили.
Мета і завдання виховання.

2.2. Основні закономірності і принципи виховання.
Закономірності виховання.
Принципи виховання.

2.3. Основні напрями виховання.
Громадянське виховання.
Розумове виховання.
Моральне виховання.
Екологічне виховання.
Статеве виховання.
Правове виховання.
Трудове виховання.
Естетичне виховання.
Фізичне виховання.

2.4. Методи виховання.
Особливості методів, прийомів і засобів виховання.
Методи формування свідомості особистості.
Методи організації діяльності, спілкування і формування досвіду суспільної поведінки.
Методи стимулювання діяльності і поведінки.
Методи самовиховання.
Генетико-моделюючий метод виховання.

2.5. Організаційні форми виховної роботи.
Позакласна виховна робота.
Колективні творчі справи (КТС).
Колективне планування виховної роботи.

2.6. Формування учнівського колективу, його вплив на виховання особистості.
Колектив і його види.
Сутність, зміст, функції виховного колективу.
Діалектика розвитку учнівського колективу.
Чинники розвитку учнівського колективу.
Учнівське самоврядування в школі і класі.
Формальні і неформальні групи учнівського колективу.
Дитячі і юнацькі громадські організації.
Неформальний молодіжний рух.

2.7. Класний керівник.
Функції, напрями і форми роботи.
Класний керівник у школі.
Функції класного керівника.
Напрями і форми роботи класного керівника.
Критерії оцінювання ефективності виховного процесу.

2.8. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.
Сутність поняття «педагогічно занедбані діти».
Принципи, шляхи і засоби перевиховання.

2.9. Взаємодія школи і сім’ї у вихованні молоді.
Сім’я як соціально-педагогічне середовище.
Особливості і перспективи розвитку сучасної сім’ї.
Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів.

3. Теорія освіти і навчання

3.1. Дидактика. Виникнення і становлення дидактики як науки.
Сутність дидактики.
Категоріальний апарат дидактики.

3.2. Освітня система в Україні.
Дошкільна освіта.
Загальна середня освіта.
Позашкільна освіта.
Професійна освіта.

3.3. Зміст освіти.
Загальна характеристика змісту освіти.
Cтандарти освіти.
Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти.

3.4. Структура і організація процесу навчання.
Основні функції і компоненти процесу навчання.
Структура процесу навчання.

3.5. Сучасні види і концепції навчання.
Проблемно-розвивальне навчання.
Модульне навчання.
Особистісно-орієнтоване навчання.
Комп’ютерне навчання і нові інформаційні технології навчання. Дистанційне навчання.

3.6. Закономірності і принципи навчання.

3.7. Загальні методи навчання.
Методи навчання і їх класифікація.
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання і мотивування навчально-пізнавальної діяльності.
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.
Загальні вимоги до використання методів навчання. Засоби навчання.

3.8. Форми організації навчання.
Організаційні форми навчання.
Урок — основна форма організації навчання.
Елементи уроку.
Взаємозв’язок типу і структури уроку.
Форми роботи на уроці.
Дисципліна на уроці.
Основні вимоги до уроку.

3.9. Позаурочні форми навчання.
Семінарські заняття.
Практикуми.
Факультативні заняття.
Навчальна екскурсія.
Додаткові групові, індивідуальні заняття.
Предметні гуртки.
Домашня навчальна робота учнів.

3.10. Контроль навчально-пізнавальної діяльності.
Сутність, функції, види контролю.
Перевірка й оцінювання успішності учнів.

3.11. Диференційоване навчання в школі.
Диференціація в освіті.
Види і рівні диференціації.

4. Школознавство

4.1. Управління освітою в Україні.
Загальні принципи управління освітою.
Структура управління освітою в Україні.
Інспектування загальноосвітнього закладу.

4.2. Управління загальноосвітнім навчальним закладом.
Управлінські органи в школі.
Особливості і методи управлінської діяльності в сучасній школі.
Планування і контролювання роботи школи.

4.3. Методична робота в школі.
Значення методичної роботи для підвищення рівня фахової підготовки вчителя.
Основні форми методичної роботи в школі.
Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників.

4.4. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.
Інновації в освіті.
Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки.
Критерії педагогічних інновацій.

5. Сучасний учитель, його діяльність і професійний розвиток

5.1. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності.
Основні функції, ознаки педагогічної діяльності.
Компоненти педагогічної діяльності.
Професійні знання, уміння, здібності і якості сучасного вчителя.
Педагогічна компетентність вчителя.
Професійний розвиток вчителя.

5.2. Педагогічне спілкування — основа професійної діяльності вчителя.
Забезпечення конструктивності педагогічного спілкування.
Стилі педагогічного спілкування.
Бар’єри і ускладнення, що виникають у педагогічному спілкуванні.

6. З історії педагогіки

6.1. Історія українського шкільництва і педагогіки.
Виховання і навчання у первісних і родових племенах на території України.
Культурний і освітній розквіт.
Київської Русі (період княжої доби).
Розвиток педагогічної думки в епоху культурного відродження України (XVI—XVIII ст.).
Українська освіта і педагогіка наприкінці XVIII — на початку XX ст.
Уроки ХХ століття: шлях до національної школи.

6.2. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва і педагогічної думки.
Антична педагогіка.
Освітньо-виховна практика і педагогічна думка в епоху середньовіччя.
Школа і педагогічна думка епохи Відродження.
Розвиток освіти в епоху Реформації.
Становлення і розвиток класичної європейської педагогіки та національної системи народної освіти у ХІХ ст.
Основні теорії європейської освіти Нового часу.

Короткий термінологічний словник.

Додаткова інформація

Бренд

Академвидав

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Педагогіка. 4-те видання, стереотипне (Волкова Н. П.) (“Академвидав”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *