Фінансовий облік (“Академія”)

Єфіменко Т. І., Чебанова Н. В.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2007
Обсяг – 704 сторiнки
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

У підручнику системно викладено загальні принципи і методи організації фінансового обліку для підприємств різних галузей відповідно до діючих Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, значну увагу приділено практиці відображення на рахунках фінансового (бухгалтерського обліку) різноманітних господарських операцій, особливостям складання фінансової і балансової звітності.

Посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, які готуються стати економістами чи фінансистами, та фахівцям з фінансового і бухгалтерського обліку.

Зміст

Основи теорії фінансового обліку

Сутність та основні принципи фінансового обліку.
Предмет, об’єкти і метод фінансового обліку.
Бухгалтерський баланс, типи балансових змін.
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Призначення і структура рахунків бухгалтерського обліку.
Взаємозв’язок рахунків з балансом.
Подвійний запис, його сутність і значення.
Синтетичні та аналітичні рахунки.
Оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.
Класифікація бухгалтерських рахунків за їх призначенням та будовою.
Класифікація рахунків за економічним змістом.
План рахунків бухгалтерського обліку.
Облік господарських процесів.
Облікові реєстри. Форми фінансового обліку.
Облікові реєстри.
Форми фінансового обліку.
Організація фінансового обліку на підприємстві.
Бухгалтерський документообіг на підприємстві.

Облік активів

Грошові кошти та їх облік.
Облік касових операцій і грошових документів.
Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті.
Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті.
Облік фінансових інвестицій.
Визнання фінансових інвестицій і їх класифікація в фінансовій звітності.
Відображення фінансових інвестицій в балансі.
Облік фінансових інвестицій у спільну діяльність.
Облік дебіторської заборгованості.
Облік довгострокової дебіторської заборгованості.
Облік поточної дебіторської заборгованості.
Облік основних засобів.
Суть основних засобів, їх класифікація та оцінка і завдання обліку.
Документальне оформлення, облік основних засобів.
Облік нематеріальних активів.
Облік наявності, рухи й амортизації нематеріальних активів.
Облік запасів, видатків виробництва та готової продукції.
Організація обліку та контролю виробничих запасів підприємства.
Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку.
Оцінка і облік готової продукції.
Облік руху товарів.

Облік зобов’язаннь

Визнання зобов’язань, їх класифікація в фінансовій звітності.
Облік довгострокових зобов’язань.
Облік поточних зобов’язань.
Облік забезпеченнь наступних витрат і платежів.
Облік непередбачених зобов’язань.
Розкриття інформації щодо забезпечень у Примітках до фінансової звітності.

Облік власного капіталу

Облік вкладеного капіталу (формування і змін статутного капіталу).
Власний капітал: його визнання, функції та структура.
Облік статутного капіталу.
Облік пайового капіталу.
Облік накопиченого капіталу (резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку).
Облік додаткового капіталу.
Облік резервного капіталу.
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Облік неоплаченого капіталу.
Облік вилученого капіталу.

Облік доходів, витрат і результатів діяльності

Облік доходів підприємства.
Організація обліку та критерії визнання доходів.
Класифікація доходів і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.
Оцінка доходу.
Порядок обліку і визнання доходів, одержаного у результаті господарської діяльності.
Облік витрат підприємства.
Організація обліку, критерії визнання і класифікація витрат підприємства.
Облік витрат за елементами.

Основи оподаткування в Україні

Класифікація податків і зборів, облік розрахунків за ними.
Загальнодержавні збори.
Місцеві податки.
Облік і надання в фінансовій звітності податку на прибуток.
Контроль за дотриманням розрахунково-платіжної дисципліни.

Фінансова звітність

Загальні вимоги до фінансової звітності, визначені П(с) 501.
Мета, склад і елементи фінансової звітності.
Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.
Баланс.
Загальна характеристика звіту “Баланс”.
Зміст статей Балансу. Звіт про фінансові результати.
Загальна характеристика Звіту про фінансові результати.
Структура Звіту про фінансові результати.
Зміст статей Звіту про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів.
Структура Звіту про рух грошових коштів.
Зміст статей Звіту про рух грошових коштів.
Звіт про власний капітал.
Структура зміст статей про власний капітал.
Примітки до фінансової звітності.

Короткий термінологічний словник
Література

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий облік (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *